Print

2021

Informații referitoare la contractorii implicați în implementarea contractului de finanțare privind proiectul „ Ghidul explicativ al spealizarilor expertizei tehnice judiciare ", cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional „Capacitate Administrativă” 2014-2020

Programului anual al Achizitiilor Publice pentru anul 2021 + Anexa

Lista contractelor încheiate în anul 2021 (.xlsx) - actualizat 01.07.2021

2020

Lista contractelor încheiate în anul 2020 (.xlsx)- actualizat la data de 16.02.2021

Centralizatorul achizițiilor publice – situația executării contractelor de achiziţii publice va fi actualizată trimestrial
Titlu contract Nr. contract și data atribuirii Obiect contract Procedura aplicată Număr ofertanți Furnizor / Prestator / Executant Parteneri , asociați/sucontractanți/terți susținători Valoarea prevăzută în contract (lei cu TVA) Sursa finanțării Data de început Data de finalizare prevăzută în contract Modificarea cuantumului prețului prin act adițional /  și data acestuia. Executarea contractului Preț final Status
Valoare plătită (cu TVA) Data efectuării ultimei plăți (finalizat / în execuție)
1 Contract nr. 7/103211/30.01.2020 Servicii de actualizare bază de date portal legislativ Achiziție directă CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA NU ESTE CAZUL 156,580.20 bugetul de stat 30/01/2020 31/12/2020 NU ESTE CAZUL 156,580.20 în execuție
2 Contract subsecvent nr 9 atribuit in baza acordului cadru nr. 34.10276.12.09.2018 Servicii traducere lb engleza Licitatie deschisa organizata pentru atribuirea acodului cadru valabil 4 ani de la data semnarii lui - lot 30 lb engleza SC CONTERA MEDIA SRL NU ESTE CAZUL 59,904.00 bugetul de stat 30.01.2020 31.12.2020 NU ESTE CAZUL în executie
3 Contract subsecvent nr 8 atribuit in baza acordului cadru nr. 34.10276.12.09.2018 Servicii traducere lb engleza Licitatie deschisa organizata pentru atribuirea acodului cadru valabil 4 ani de la data semnarii lui - lot 30 lb engleza SC INCOLOR ART SRL NU ESTE CAZUL 50,340.00 bugetul de stat 30.01.2020 31.12.2020 NU ESTE CAZUL în executie
4 Contract subsecvent nr 7 atribuit in baza acordului cadru nr. 34.10276.12.09.2018 Servicii traducere lb engleza Licitatie deschisa organizata pentru atribuirea acodului cadru valabil 4 ani de la data semnarii lui - lot 30 lb engleza SC PIRCALAB ADRIANA NU ESTE CAZUL 26,848.00 bugetul de stat 30.01.2020 31.12.2020 NU ESTE CAZUL în executie
5 Contract de servicii nr. 104089/6.din 10.01.2020 Servicii de monitorizare presă scrisă, audio-video, on-line, agenţii de presă, site-uri de specialitate; flux documentar, sub formă de abonament lunar pentru perioada  16 ianuarie - 31 decembrie 2020 inclusiv Achiziție directă Agenţia Naţională de Presă AGERPRES NU ESTE CAZUL 26,001.00 bugetul de stat 16.01.2020 31.12.2020 NU ESTE CAZUL în executie
6 Contract de servicii nr. 103916/7 din 21.01.2020 Servicii de ridicare, transport și eliminare prin depozitare la un depozit conform de deșeuri, a deșeurilor menajere, precum și a celor reciclabile de la sediul Ministerului Justiției din Str Apolodor 17, sector 5, București Achiziție directă SC ECOGREEN CONSTRUCT SRL NU ESTE CAZUL 37,128.00 bugetul de stat 21.01.2020 31.12.2020 NU ESTE CAZUL
7 Contract de servicii nr. 417.14.2020 Servicii de expediere corespondenţă internă şi externă pentru Ministerul Justitiei Procedură simplificată ( Anexa 2 la Legea 98.2016) COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA NU ESTE CAZUL 212,750.00 bugetul de stat 21.01.2020 31.12.2020 NU ESTE CAZUL în executie
8 Acord cadru  de servicii nr. 10276.81 din 11.02.2020 Servicii traducere si interpretariat lb rusă -lot 34 Licitatie deschisa organizata pentru atribuirea acodului cadru SC PROFESIONAL LANGUAGE SOLUTIONS SRL NU ESTE CAZUL 93260,87 valoare estimata acord cadru, lei fara TVA bugetul de stat 11.02.2020 31.12.2021 NU ESTE CAZUL în executie
9 Acord cadru  de servicii nr. 10276.81 din 11.02.2020 Servicii traducere si interpretariat lb ucraineana -lot 3 Licitatie deschisa organizata pentru atribuirea acodului cadru TRADUCATOR AUTORIZAT MANTA CRISTINA NU ESTE CAZUL 93260,87 valoare estimata acord cadru, lei fara TVA bugetul de stat 11.02.2020 31.12.2021 NU ESTE CAZUL în executie
10 Acord cadru  de servicii nr. 10276.81 din 11.02.2020 Servicii traducere si interpretariat lb turcă -lot 2 Licitatie deschisa organizata pentru atribuirea acodului cadru SC VOLUM COMIMPEX SRL NU ESTE CAZUL 186605,4 valoare estimata acord cadru, lei fara TVA bugetul de stat 11.02.2020 31.12.2021 NU ESTE CAZUL în executie
11 Contract subsecvent 1 atribuit in baza acordului de servicii nr.10276.81 din 11.02.2020 Servicii traducere si interpretariat lb turcă -lot 2 Licitatie deschisa organizata pentru atribuirea acodului cadru SC VOLUM COMIMPEX SRL NU ESTE CAZUL 35,238.00 bugetul de stat 19.02.2020 31.12.2020 NU ESTE CAZUL în executie
12 Contract de furnizare nr. 5154.17 din 11.03.2020 Livrare tonere pentru imprimante și faxuri Achiziție directă SC EXPERT COPY SERVICE SRL NU ESTE CAZUL 78,488.00 bugetul de stat 11.03.2020 31.12.202 NU ESTE CAZUL în executie
13 Contract subsecvent nr.3/101646 din 07.01.2020 furnizare carburant auto acord cadru - licitatie deschisă SC Rompetrol Downstream SRL NU ESTE CAZUL 150,000.00 bugetul de stat 07.01.2020 30.06.2020 NU ESTE CAZUL în executie
14 Contract nr.10/101029 din 29.01.2020 servicii curierat rapid achizitie anexa II SC DHL International Romania SRL NU ESTE CAZUL 45,100.00 bugetul de stat 29.01.2020 31.12.2020 NU ESTE CAZUL în executie
15 Contract nr.18/103608 din 30.01.2020 servicii asistenta tehnica si mentenanta software Zbuget achizitie directa Sc Zainea Com Serv SRL NU ESTE CAZUL 94,676.40 bugetul de stat 30.01.2020 31.12.2020 NU ESTE CAZUL în executie
16 Contract subsecvent nr. 4 - 3/103073/07.12.2020 Servicii de telefonie fixă și mobilă acord cadru - licitatie deschisă SC VODAFONE ROMÂNIA SA NU ESTE CAZUL 40,000.00 bugetul de stat 07.01.2020 31.12.2020 NU ESTE CAZUL în executie
17 Contract servicii nr. 30138/17/ din 21.05.2020 Servicii de intretinere si mentenanta software ECRIS - aplicaţie de management a dosarului în instanţă Achiziție directă S.C IMPLEMENT 24SOFTWARE S.R.L NU ESTE CAZUL 119,000.00 bugetul de stat 21.05.2020 31.12.2020 NU ESTE CAZUL în executie
18 Contract furnizare laptopuri 21/28293/10.04.2020 Furnizare 30 bucăți laptop Achiziție directă FLAT 4SOLUTIONS SRL NU ESTE CAZUL 89,373.52 bugetul de stat 10/04/2020 30/06/2020 NU ESTE CAZUL finalizat
19 Contract de servicii de curățenie nr. 43/14463/04.05.2020 Servicii de curățenie și întreținere Procedură simplificată SC EUROTOTAL COMP SRL NU ESTE CAZUL 253,233.80 bugetul de stat 01/05/2020 31.12.2020 NU ESTE CAZUL în executie
20 Contract subsecvent nr. 3/36741/02.06.2020 Servicii traducere si interpretariat lb germană Licitatie deschisa organizata pentru atribuirea acodului cadru PFA PIRCALAB ADRIANA NU ESTE CAZUL 33,560.00 bugetul de stat 02/06/2020 31.12.2020 NU ESTE CAZUL în executie
21 Contract subsecvent nr. 4/36741/02.06.2020 Servicii traducere si interpretariat lb franceză Licitatie deschisa organizata pentru atribuirea acodului cadru PFA CIORANU MIOARA NU ESTE CAZUL 33,560.00 bugetul de stat 02/06/2020 31.12.2020 NU ESTE CAZUL în executie
22 Contract de furnizare nr. 28/31304/13.05.2020 Furnizare licențe Achiziție directă SC Quartz Matrix SRL NU ESTE CAZUL 30,755.57 bugetul de stat NU ESTE CAZUL finalizat
23 Acord cadru de servicii nr. 17457/79 din 14.09.2020 Asigurarea serviciilor de transport aerian de pasageri (rezervare şi emitere bilete de avion) pentru personalul Ministerului Justiției şi/sau persoane care participă la întâlnirile organizate de instituție. Licitatie deschisa - acord cadru D.A.L. TRAVEL SRL

WECO TMC S.R.L.

MARSHAL TURISM S.R.L.

OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM SRL

TRAVEL TIME D&R S.R.L.

BEST TRAVEL INTERNATIONAL SRL

GTS INTERNATIONAL ROMANIA SRL

TRAVEL BRANDS SA

DANCO PRO COMMUNICATION S.R.L.

NU ESTE CAZUL 2,415,000.00  bugetul de stat 14/09/2020 14/09/2024 NU ESTE CAZUL în executie
24 Contract subsecvent nr.3/50823/03.07.2020 Achizitie carburant auto pentru parcul auto al Ministerului Justitiei Licitatie deschisa - acord cadru SC Rompetrol Downstream SRL NU ESTE CAZUL 69,900 bugetul de stat 03/07/2020 31/12/2020 NU ESTE CAZUL în executie
25 Contract subsecvent nr. 3 nr. 65885/3 din 07.09.2020 Furnizare hârtie - 2.500 topuri hârtie A4; 20 topuri hârtie A3 Licitație deschisă organizată de ONAC - contract subsecvent nr 3 atribuit de MJ - LOT 7 LECOM BIROTICA ARDEAL SRL NU ESTE CAZUL 29,957.48  bugetul de stat 07/09/2020 31/12/2020 NU ESTE CAZUL în executie
26 Contract servicii nr. 52808/15 din 31.08.2020 Servicii traducere din limba română în limba spaniolă și din limba spaniolă în limba română Negociere fără publicare anunț SC QUALY TRANSLATION SRL NU ESTE CAZUL 73,832 bugetul de stat 31/08/2020 3 luni de la data semnării lui NU ESTE CAZUL în executie
27 Contract de furnizare nr. 84/25138/10.08.2020 Furnizare licențe Licitație deschisă SC EVOTECH-IT SRL ARCTIC STREAM SRL - terț susținător 664,020.00 bugetul de stat 10/08/2020 31/12/2020 NU ESTE CAZUL finalizat
28 Contract subsecvent nr. 2 atribuit in baza acordului cadru 10276/81/11.02.2020 Servicii traducere lb turca Licitatie deschisa - acord cadru SC VOLUM COMIMPEX SRL NU ESTE CAZUL 35,238.00 bugetul de stat 16/07/2020 31/12/2020 NU ESTE CAZUL în executie
29 Act aditional nr.1 la contractul de servicii nr.43/14463/04.05.2020 Servicii de curățenie și întreținere Procedură simplificată SC EUROTOTAL COMP SRL NU ESTE CAZUL 31,654.22 bugetul de stat 01/01/2021 31/01/2021 NU ESTE CAZUL în executie
30 Contract servicii nr 2/106192/22.12.2020 Servicii de asigurare facultativă CASCO fără franșiză deductibilă pentru un număr de 19 autovehicule aflate în parcul propriu al Ministerului Justiţiei Achizitie directa SC CAMPION BROKER DE ASIGURARE ȘI REASIGURARE SRL NU ESTE CAZUL 50,000.00 bugetul de stat 01/01/2021 31/12/2021 NU ESTE CAZUL în executie

Fiecare Autoritate Contractantă căreia i se aplică Memorandumul va atașa contractele de achizitiție publică, conform H.G. 901/2015.

Informații referitoare la contractorii implicați în implementarea contractului de finanțare privind proiectul „Consolidarea capacității administrative a secretariatului tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 de a sprijini implementarea măsurilor anticorupție", cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional „Capacitate Administrativă” 2014-2020.

Informaţii referitoare la contractorii implicați în implementarea contractului de finanțare privind proiectul „Consolidarea capacității administrative a MJ prin dezvoltarea unei platforme de gestiune a proceselor de lucru (GPL) și a aplicațiilor aferente”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional „Capacitate Administrativă”

Informații referitoare la contractorii implicați în implementarea contractului de finanțare privind proiectul „Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de management strategic la nivelul sistemului judiciar - SIMS”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional „Capacitate Administrativă”

2019

Program anual al achizițiilor publice pentru anul 2020 - previzionat

Planul anual al achizițiilor publice

Planul anual al achizițiilor din venituri proprii

Informații referitoare la contractorii implicați în implementarea contractului de finanțare privind proiectul „Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de management strategic la nivelul sistemului judiciar - SIMS”, cofinanțat din FSE, prin POCA (.docx) - 19.02.2019

Lista contractelor încheiate în anul 2019 - DI - (.xlsx) - actualizat la 10.01.2020

Centralizatorul achizițiilor publice – situația executării contractelor de achiziţii publice va fi actualizată trimestrial
Titlu contract Nr. contract și data atribuirii Obiect contract Procedura aplicată Număr ofertanți Furnizor / Prestator / Executant Parteneri , asociați/sucontractanți/terți susținători Valoarea prevăzută în contract (RON) Sursa finanțării Data de început Data de finalizare prevăzută în contract Modificarea cuantumului prețului prin act adițional /  și data acestuia. Executarea contractului Preț final Status
Valoare plătită (cu TVA) Data efectuării ultimei plăți (finalizat/în execuție)
1 Act adițional nr.66/13414/28.12.2018 la contractul nr. 34/1341/05.06.2018 Servicii de curățenie Procedură simplificată EUROTOTAL COMP SRL 163.256,04 buget de stat 05.06.2018 31.12.2018 cu prelungire până la 30.04.2019 103.461,69          Act adițional nr.66/13414/28.12.2018 266.717,73 în execuție
2 Contract subsecvent nr. 66/221/28.12.2018 Servicii de telefonie integrată (fixă și mobilă) Licitație deschisă VODAFONE ROMÂNIA S.A. 44.000,00 buget de stat 01.01.2019 31.12.2019 - 44.000 în execuție
3 Contract subsecvent nr. 40/26078/28.12.2018 Achiziționare de carburant auto Licitație deschisă ROMPETROL DOWNSTREAM 119.999,99 buget de stat 01.01.2019 30.06.2019 119.999,99 în execuție
4 Contract nr 11/1904268/2018/25.03.2019 Achiziționare servicii de intretinere si reparare ascensoare Achiziție directă SC ASCENSORUL SA 22.050,00 buget de stat 4/1/2019 12/31/2019 26.239,5 în execuție
5 Contract nr. 5/11870/13.03.2019 Achiziționare servicii de actualizare baza de date portal legislativ Achiziție directă SC CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA 120.000,00 buget de stat 3/13/2019 12/31/2019 142.800,00 în execuție
6 Contract nr. 5/1870/0702.2019 Achiziționare servicii actualizare antivirus Achiziție directă SC CONCEPT ELECTRONICS SRL 48.700,00 buget de stat 2/7/2019 12/31/2019 57.953,00 în execuție
7 Contract servicii 583/23/19.02.2019 Servicii organizare eveniment - Justitie penala in spatiul cibernetic Procedura organizata conform normelor proprii SC BUSINESS TRAVEL TURISM SRL 56.129,00 buget de stat 2/19/2019 2/28/2019 56.129,00 în execuție
8 Contract subsecvent 3/01.04.2019 ( lot 30- lb engleza) Servicii traducere si interpretariat din/in limba  romana in /din limba engleza Licitatie deschisa pentru atribuire Acord cadru SC INCOLOR ART SRL 33.560,00 buget de stat 4/1/2019 12/31/2019 în execuție
9 Contract servicii 109834/8/23.01.2019 Servicii expediere corespondenta interna si externa Procedura organizata conform normelor proprii Compania Nationala Posta Romana SA 204.000,00 buget de stat 1/23/2019 12/21/2019 în execuție
10 Contract servicii 109375/5/01.02.2019 Servicii asistenta tehnica program Zbuget si Zpersonal Achiziție directă SC ZAINEA COM SERV SRL 72.828,00 buget de stat 2/1/2019 12/31/2019 în execuție
11 Contract 7667/24/26.03.2019 Servicii traducere si interpretariat din/in limba  romana in /din limba araba Negociere fara publicare anunt SC VOLUMCOMPIMPEX SRL 50.340,00 buget de stat 3/26/2019 6/30/2019 în execuție
 12  Contract furnizare 19/7500/25.02.2019  Achiziționare tonere  Achiziție directă  SC EXPERT COPY SRL  23.657,20  buget de stat  2/25/2019  5/31/2019  finalizat
 13  Contract furnizare 51/1239/04.04.2019  Achiziționare autoturisme  Licitație deschisă  RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL  11.108.810,65  buget de stat  4/4/2019  12/31/2019  finalizat
 14  Contract de furnizare nr. 104428/30/17.05.2019  Livrarea, configurarea și instalarea  unui număr de 237 terminale interactive de tip infokiosk model Astouch A42FAD01 (producător Astouch Technology Co.,Ltd.), cu software securizare terminal infokiosk YKiosk Pro (producător PARTTEAM Software Lab) și sistem de operare Windows 10 PRO OEM 64 biți (producător Microsoft Co.) pentru dotarea instanțelor de judecată.  Licitație deschisă  SC S&T ROMANIA SRL   2.785.441,09  buget de stat  5/17/2019  11/17/2019  in executie
 15  Contract furnizare nr.128/97561/04.06.2019  Furnizare a 105 sisteme integrate de videoconferință (inclusiv a serviciilor de instalare, configurare, instruire) pentru dotarea instanțelor de judecată și a Ministerului Justiției  Licitație deschisă  SC Elsaco Solutions SRL  1.995.825,1  buget de stat  6/4/2019  12/31/2019  in executie
 16  Contract de servicii nr. 20/36885/25.06.2019  Servicii organizare eveniment - Press RO  Procedura organizata conform normelor proprii  SC SKY TRAVEL MANAGEMENT  77.658,00  buget de stat  6/25/2019  7/30/2019  in executie
 17  Contract de servicii nr. 11/21348/16.05.2019  Servicii organizare eveniment - Press RO  Procedura organizata conform normelor proprii  SC BUCATEPE ROATE SRL  35.280,00  buget de stat  5/16/2019  6/30/2019  finalizat
 18  Contract de servicii nr. 26/25800/14.05.2019  Servicii organizare eveniment - Press RO  Procedura organizata conform normelor proprii  SC FIX EVENTS&TRAVEL SRL  65.471,00  buget de stat  5/14/2019  6/30/2019  finalizat
 19  Contract de servicii nr.  51719/3/26.06.2019  Servicii traducere din /in lb spaniola  Achizitie directa  SC CLASS TRANSLATIONS STAR SRL  33.560,00  buget de stat  6/26/2019  12/31/2019
 20  Contract de servicii nr.140/13414/2018/24.04.2019  Servicii de curățenie și întreținere  Procedură simplificată  SC EUROTOTAL COMP SRL  214.859,26  buget de stat  5/1/2019  12/31/2019  în execuție
21 Contract furnizare nr. 59/55781/22.08.2019 Furnizare tonere Achiziție directă SC EXPERT COPY SRL 64.182,04 buget de stat 8/22/2019 12/31/2019 în execuție
22 Contract furnizare nr. 37/48576/25.09.2019 Furnizare echipament profesional de climatizare Achiziție directă SC GILMAR SRL 36.842,40 buget de stat 9/25/2019 12/31/2019 în execuție
23 Contract furnizare nr. 72/18892/25.09.2019 Furnizare multifuncționale Achiziție directă SC KMP SRL 44,625.00 buget de stat 25-Sep 12/31/2019 în execuție
24 Contract subsecvent 5 Servicii traducere in/din limba engleza Licitatie deschisa pentru atribuire Acord cadru SC INCOLOR ART SRL 26.848,00 buget de stat 19-Jun 12/31/2019 în execuție
25 Contract subsecvent 6 Servicii traducere in/din limba engleza Licitatie deschisa pentru atribuire Acord cadru SC CONTERA MEDIA SRL 39.936,40 buget de stat 17-Aug 12/31/2019 în execuție
26 Contract subsecvent 6 Servicii traducere in/din limba engleza Licitatie deschisa pentru atribuire Acord cadru SC INCOLOR ART SRL 33.560,00 buget de stat 11-Sep 12/31/2019 în execuție
27 Contract subsecvent 5 Servicii traducere in/din limba engleza Licitatie deschisa pentru atribuire Acord cadru PFA Adriana PIRCALAB 33.560,00 buget de stat 7-Aug 12/31/2019 în execuție
28 Contract nr. 21/48525/11.07.2019 Furnizare laptop-uri Achiziție directă SC MIDA SOFT BUSINESS SRL 33,082.00 buget de stat 9/11/2019 12/31/2019 FINALIZAT
29 contract subsecvent nr. 5/62395/05.08.2019 Furnizare carburant Licitatie deschisa pentru atribuire Acord cadru SC ROMPETROL DOWNSTREAM 90.000,00 buget de stat 8/5/2019 12/31/2019 în execuție
30 Contract furnizare nr. 17/80879/30.10.2019 Confectionare, livrare si montare 130 corpuri de mobilier pentru etaj 4, hol Achizitie directa S.C MIWA LOTUS S.R.L  68.841,5 buget de stat 10/30/2019 12/31/2019 finalizat
31 Contract de servicii nr.140/13414/2018/24.04.2019 Servicii de curățenie și întreținere Procedură simplificată SC EUROTOTAL COMP SRL 214.859,26 buget de stat 05/01/2019 12/31/2019  Act adițional nr.1/178/13414/2018/24.12.2019    (107.429,63 lei) (01.01 - 30.04.2020)  322.288,89 in executie
32 Contract de servicii nr.7/101962/24.12.2019 Servicii de întreținere a ascensoarelor Achizitie directa SC ASCENSORUL SA 34.986,00 buget de stat 01/01/2020 12/31/2020 in executie
33 Contract subsecvent 7 din 30.10.2019 Servicii traducere in/din limba engleza Licitatie deschisa pentru atribuire Acord cadru SC CONTERA MEDIA SRL 31.949,12 buget de stat 30/10/2019 12/31/2019
34 Contract subsecvent 7 din 12.11.2019 Servicii traducere in/din limba engleza Licitatie deschisa pentru atribuire Acord cadru SC INCOLOR ART SRL 33.560,00 buget de stat 12/11/2019 12/31/2019

Fiecare Autoritate Contractantă căreia i se aplică Memorandumul va atașa contractele de achizitiție publică, conform H.G. 901/2015.

2018

Plan anual al achizițiilor publice 2018 - Proiectul ”Consolidarea capacității administrative a MJ prin dezvoltarea unei platforme de gestiune a proceselor de lucru (GPL) și a aplicațiilor aferente”

Plan anual al achizitiilor - Proiect 12073 cod SIPOCA 55

Programul anual al achizitiilor publice

Programul anual al achizitiilor din venituri proprii

Programul anual al achizitiilor - Proiect IP7/20017 - cod SIPOCA 62

Lista contractelor încheiate în anul 2018 - DI - (.xlsx) - actualizat ianuarie 2019

Titlu contract Nr. contract și data atribuirii Obiect contract Procedura aplicată Număr ofertanți Furnizor/Prestator/ Executant Parteneri , asociați/sucontractanți/terți susținători Valoarea prevăzută în contract (RON) Sursa finanțării Data de început Data de finalizare prevăzută în contract Modificarea cuantumului prețului prin act adițional /  și data acestuia. Executarea contractului Preț final Status
Valoare plătită (cu TVA) Data efectuării ultimei plăți (finalizat / în execuție)
1 306/51019/25.01.2018 Servicii de traducere  în/din limba română în/din limba engleză Anexa 2 B- Excepție de la OUG 34/2016 20 PIRCALAB ADRIANA - 30.000,00 buget de stat 25.01.2018 31.12.2018 - - - - în execuție
2 307/51019/25.01.2018 Servicii de traducere  în/din limba română în/din limba germană Anexa 2 B- Excepție de la OUG 34/2016 20 PIRCALAB ADRIANA - 35.000,00 buget de stat 25.01.2018 31.12.2018 - - - - în execuție
3 304/51019/25.01.2018 Servicii de traducere si interpretariat  în/din limba română în/din limba engleză Anexa 2 B- Excepție de la OUG 34/2016 20 Bacali Radu Călin  - 45.000,00 buget de stat 25.01.2018 31.12.2018 - - - - în execuție
4 286/51019/25.01.2018 Servicii de traducere si interpretariat în/din limba română în/din limba engleză Anexa 2 B- Excepție de la OUG 34/2016 20 SC Incolor Art SRL (Oana Gheorghiu) - 95.000,00 buget de stat 25.01.2018 31.12.2018 - - - - în execuție
5 311/51019/26.01.2018 Servicii de traducere si interpretariat în/din limba română în/din limba engleză Anexa 2 B- Excepție de la OUG 34/2016 20 SC Super Optimus SRL (Mona Manuela Răuș) - 50.000,00 buget de stat 26.01.2018 31.12.2018 - - - - în execuție
6 283/51019/23.01.2018 Servicii de traducere si interpretariat în/din limba română în/din limba engleză Anexa 2 B- Excepție de la OUG 34/2016 20 Toth Cristian Peter - 40.000,00 buget de stat 23.01.2018 31.12.2018 - - - - în execuție
7 284/51019/23.01.2018 Servicii de traducere si interpretariat în/din limba română în/din limba germană Anexa 2 B- Excepție de la OUG 34/2016 20 Toth Cristian Peter - 35.000,00 buget de stat 23.01.2018 31.12.2018 - - - - în execuție
8 288/51019/25.01.2018 Servicii de traducere si interpretariat în/din limba română în/din limba engleză Anexa 2 B- Excepție de la OUG 34/2016 20 SC Contera Media SRL - 95.000,00 buget de stat 25.01.2018 31.12.2018 - - - - în execuție
9 312/51019/26.01.2018 Servicii de traducere si interpretariat  în/din limba română în/din limba engleză Anexa 2 B- Excepție de la OUG 34/2016 20 SC Qualy Translation SRL (Andreea Zazu) - 31.000,00 buget de stat 26.01.2018 31.12.2018 - - - - în execuție
10 293/51019/25.01.2018 Servicii de traducere si interpretariat în/din limba română în/din limba italiană Anexa 2 B- Excepție de la OUG 34/2016 20 Cioranu Mioara  - 30.000,00 buget de stat 25.01.2018 31.12.2018 - - - - în execuție
11 298/51019/25.01.2018 Servicii de traducere si interpretariat în/din limba română în/din limba spaniolă Anexa 2 B- Excepție de la OUG 34/2016 20 Drafta Elena - 35.000,00 buget de stat 25.01.2018 31.12.2018 - - - - în execuție
12 22/5134/28.02.2018 Achizitie sistem de control acces și pontaj pentru sediul Ministerului Justiției Achiziție directă 2 SERCURITY SERVICE & COMMUNICATIONS SRL - 24.891,47 buget venituri proprii 28.02.2018 09.03.2018 - - - - finalizat
15 Act aditional nr. 44/6382/01.01.2018 Servicii de curatenie si intretinere sediu Ministerul Justitiei Procedura simplificata 3 SC CLEAN PREST ACTIV SRL 94.123,38 buget de stat 01.01.2018 30.04.2018 în execuție
16 Contract subsecvent nr. 112/32663/08.02.2018 Achizitie imprimante Procedura simplificata 7 SC EXPERT COPY SERVICE SRL 96.044,90 buget de stat 08.02.2018 08.12.2018 în execuție
17 Contract de servicii nr. 10/109256/30.01.2018 Achizitie servicii paza Cumparare directa 4 SC SGPI FORCE SRL 54.278,28 buget de stat 30.01.2018 30.07.2018 în execuție
18 Contract servicii 140/20/08.01.2018 Achizitie servicii expediere corespondenta interna si externa pentru Ministerul Justitiei Procedura simplificata derulata  conform  normelor MJ -Legea nr. 98/2016 ( Anexa 2) 1 Compania Nationala Posta Romana SA 204.000,00 buget de stat 01.01.2018 31.12.2018 în execuție
19 Contract servicii 13/108225/16.01.2018 Prestare servicii de asistență tehnică și actualizare software pentru aplicaţiile ZBuget by Zainea ver. 17 var. Expert si ZPersonal ver. 17 Cumparare directa 1 S.C. ZAINEA COM SERV S.R.L  64.260,00 buget de stat 16.01.2018 31.12.2018 în execuție
20 Contract prestări servicii 34/13414/05.06.2018 Servicii de curatenie si intretinere la sediu Ministerul Justitiei Procedura simplificata 2 S.C. EUROTOTAL COMP S.R.L.  137.189,95 buget de stat 05.06.2018 31.12.2018 în execuție
21 Contract subsecvent 11/2018 Achizitinare carburant auto Licitație deschisă pentru atribuirea Acordului cadru SC ROMPETROL DOWNSTREAM   65.000,00 buget de stat 07.05.2018 07.09.2018 în execuție
22 Contract prestari serivii 53552/11/10.07.2018 Achizitie sistem de expunere portrete Cumparare directa S.C. SQUARE MEDIA S.R.L 48.492,50 buget de stat 10.07.2018 31.10.2018 în execuție
23 Contract prestari servicii nr. 12/11962/17.04.2018  Achizitionare servicii de actualizare baza de date portal legislativ legislatie just.ro Cumparare directa  1 SC CENTRUL TERITOARIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA 128.520,00 buget de stat 17.04.2018 31.12.2018 în execuție
24 Act aditional nr. 115/32663/2017/12.04.2018 Modificare contract subsecvent nr. 112/32663/08.02.2018 Procedura simplificata SC EXPERT COPY SERVICE SRL _ _ _ _ în execuție
25 Contract servicii  57371/20/23.07.2018 Achizitionare sericii tracucere in/din lb spaniola Procedura de negociere  1 PFA SWIATOWSCHI LIA SORINA 23.492,00 buget de stat 23.07.2018 23.10.2018 în execuție
26 Acord cadru 34/10276/12.09.2018 Achizitionare sericii tracucere in/din lb straine Licitație deschisă pentru atribuirea Acordului cadru/lot SC CONTERA MEDIA SRL 1.029.024,00 buget de stat 01.01.2019 31.12.2021 în execuție
27 Acord cadru 34/10276/12.09.2018 Achizitionare sericii tracucere in/din lb straine Licitație deschisă pentru atribuirea Acordului cadru/lot SC INCOLOR ART SRL (OANA GHEORGHIU) 209.955,00 buget de stat 01.01.2019 31.12.2021 în execuție
28 Acord cadru 34/10276/12.09.2018 Achizitionare sericii tracucere in/din lb straine Licitație deschisă pentru atribuirea Acordului cadru/lot PFA PARCALAB ADRIANA 209.955,00 buget de stat 01.01.2019 31.12.2021 în execuție
29 Acord cadru 34/10276/12.09.2018 Achizitionare sericii tracucere in/din lb straine Licitație deschisă pentru atribuirea Acordului cadru/lot PFA CIRANU MIOARA 209.955,00 buget de stat 01.01.2019 31.12.2021 în execuție
30 Acord cadru 34/10276/12.09.2018 Achizitionare sericii tracucere in/din lb straine Licitație deschisă pentru atribuirea Acordului cadru/lot PFA DRAFTA ELENA 104.946,00 buget de stat 01.01.2019 31.12.2021 în execuție
31 Acord cadru 34/10276/12.09.2018 Achizitionare sericii tracucere in/din lb straine Licitație deschisă pentru atribuirea Acordului cadru/lot PFA VOINEA NICOLETA 23.914,00 buget de stat 01.01.2019 31.12.2021 în execuție
32 Acord cadru 33/10276/12.09.2018 Achizitionare sericii tracucere in/din lb maghiara Licitație deschisă pentru atribuirea Acordului cadru/lot SC CONTERA MEDIA SRL 39.434,46 buget de stat 12.09.2018 31.12.2021 în execuție
33 Act adițional nr.66/13414/28.12.2018 la contractul nr. 34/1341/05.06.2018 Servicii de curățenie Procedură simplificată EUROTOTAL COMP SRL 163.256,04 buget de stat 05.06.2018 31.12.2018 cu prelungire până la 30.04.2019 103.461,69          Act adițional nr.66/13414/28.12.2018 266.717,73 în execuție
34 Contract subsecvent nr. 66/221/28.12.2018 Servicii de telefonie integrată (fixă și mobilă) Licitație deschisă VODAFONE ROMÂNIA S.A. 44.000,00 buget de stat 01.01.2019 31.12.2019 - 44.000 în execuție
35 Contract subsecvent nr. 40/26078/28.12.2018 Achiziționare de carburant auto Licitație deschisă ROMPETROL DOWNSTREAM 119.999,99 buget de stat 01.01.2019 30.06.2019 119.999,99 în execuție
36 Contract subsecvent nr.36/26078/12.10.2018 Achiziționare de carburant auto Licitație deschisă ROMPETROL DOWNSTREAM 63,000.00 buget de stat 10/12/2018 12/31/2018 55,395.01 în execuție
37 Contracr furnizare nr. 7/89053/27.11.2018 Achiziționare hârtie A4 Achiziție directă SC DOLEX COM SRL 37,342.00 buget de stat 11/27/2018 12/31/2018 - 37,342.20 în execuție

Fiecare Autoritate Contractantă căreia i se aplică Memorandumul va atașa contractele de achizitiție publică, conform H.G. 901/2015.

2017

Programul anual al achizițiilor publice din venituri proprii

Programul anual al achizitiilor publice

Lista contractelor încheiate în cursul anului 2017 - DI  - (.xlsx) - actualizat la 16.01.2018

Titlu contract Nr. contract și data atribuirii Obiect contract Procedura aplicată Număr ofertanți Furnizor / Prestator / Executant Parteneri , asociați/sucontractanți/terți susținători Valoarea prevăzută în contract (RON) Sursa finanțării Data de început Data de finalizare prevăzută în contract Modificarea cuantumului prețului prin act adițional /  și data acestuia. Executarea contractului Preț final Status
Valoare plătită (cu TVA) Data efectuării ultimei plăți (finalizat / în execuție)
1 209/51019/04.01.2017 Servicii de traducere si interpretariat limba engleză Anexa 2 B- Excepție de la OUG 34/2016 20 PIRCALAB ADRIANA - 96.000,00 buget de stat 04.01.2017 31.12.2017 - - - - în execuție
2 210/51019/27.01.2017 Servicii de traducere si interpretariat limba engleză și germană Anexa 2 B- Excepție de la OUG 34/2016 20 RADU CĂLIN BACALI - 40.000,00 buget de stat 27.01.2017 31.12.2017 - - - - în execuție
3 211/51019/04.01.2017 Servicii de traducere si interpretariat limba engleză și spaniolă Anexa 2 B- Excepție de la OUG 34/2016 20 SC INCOLOR ART - 67.000,00 buget de stat 04.01.2017 31.12.2017 - - - - în execuție
4 212/51019/27.01.2017 Servicii de traducere si interpretariat limba italiană și franceză Anexa 2 B- Excepție de la OUG 34/2016 20 SC SUPER OPTIMUS (MONA MANUELA RĂUȘ) - 40.000,00 buget de stat 27.01.2017 31.12.2017 - - - - în execuție
5 213/51019/04.01.2017 Servicii de traducere si interpretariat limba engleză și franceză Anexa 2 B- Excepție de la OUG 34/2016 20 TOTH CRISTIAN PETER - 45.000,00 buget de stat 04.01.2017 31.12.2017 - - - - în execuție
6 214/51019/04.01.2017 Servicii de traducere si interpretariat limba engleză și germană Anexa 2 B- Excepție de la OUG 34/2016 20 SC CONTERA MEDIA - 45.000,00 buget de stat 04.01.2017 31.12.2017 - - - - în execuție
7 215/51019/27.01.2017 Servicii de traducere si interpretariat limba arabă Anexa 2 B- Excepție de la OUG 34/2016 20 SC QUALY TRANSLATION - 38.000,00 buget de stat 27.01.2017 31.12.2017 - - - - în execuție
8 216/51019/27.01.2017 Servicii de traducere si interpretariat limba rusă Anexa 2 B- Excepție de la OUG 34/2016 20 CIORANU MIOARA - 36.000,00 buget de stat 27.01.2017 31.12.2017 - - - - în execuție
9 218/51019/17.01.2017 Servicii de traducere si interpretariat limba engleză Anexa 2 B- Excepție de la OUG 34/2016 20 SC PROFESSIONAL LANGUAGE SOLUTIONS SRL - 25.000,00 buget de stat 17.01.2017 31.12.2017 - - - - în execuție
10 219/51019/27.01.2017 Servicii de traducere si interpretariat limba engleză și franceză Anexa 2 B- Excepție de la OUG 34/2016 20 MANTA CRISTINA - 45.000,00 buget de stat 27.01.2017 31.12.2017 - - - - în execuție
11 222/51019/25.01.2017 Servicii de traducere si interpretariat limba engleză și franceză Anexa 2 B- Excepție de la OUG 34/2017 20 DRAFTA ELENA - 50.000,00 buget de stat 25.01.2017 31.12.2017 - - - - în execuție
12 223/51019/25.01.2017 Servicii de traducere si interpretariat limba engleză și franceză Anexa 2 B- Excepție de la OUG 34/2018 20 WANIS BASSAM - 33.000,00 buget de stat 25.01.2017 31.12.2017 - - - - în execuție
13 232/51019/06.03.2017 Servicii de traducere si interpretariat limba engleză și franceză Anexa 2 B- Excepție de la OUG 34/2019 20 WANIS BASSAM - 33.000,00 buget de stat 17.03.2017 31.12.2017 - - - - în execuție
14 91268/18/23.12.2016 servicii de asigurare CASCO pentru autoturismele din parcul auto MJ pt anul 2017 achizitie directa 2 SC FAST BROKERS - Broker de Asigurare Reasigurare SA - 38.594,00 buget de stat 01.01.2017 31.12.2017 - - - 38594 în execuție
15 105125/12/27.12.2016 furnizare carburant auto pt autoturismele din parcul auto MJ contract subsecvent (LD - acord cadru) 2 SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - 241.200,00 buget de stat 01.01.2017 31.12.2017 - - - - în execuție
16 52109/26/16.02.2017 servicii de asistență tehnică de specialitate și actualizare software pentru aplicațiile ZBuget by Zainea utilizate de către Direcția Financiar Contabilă din Ministerul Justiției achizitie directa 1 SC ZAINEA COM SERV SRL - 38.556,00 buget de stat 16.02.2017 31.12.2017 - - - - în execuție
17  5/97090/29.12.2016 Servicii de furnizare electronică a informației legislative achiziție directă 1 Regia Autonomă Monitorul Oficial 39.000,00 buget de stat 01.01.2017 31.12.2017  - - - - în execuție
18  8/105197/29.12.2017 Servicii de ridicare, transport și depozitare la groapa de gunoi a deșeurilor menajere și industriale achiziție directă 1 SC Rosal Grup SA 32.844,00 buget de stat 01.01.2017 31.12.2017 - - - - în execuție
19 8/107685/09.01.2017 servicii de expediere a corespondentei interne si externe pentru Ministerul Justitiei Anexa 2 Legea 98/2016 1 CN POȘTA ROMANA SA 192.000,00 buget de stat 09.01.2017 31.12.2017  -  -  -  - în execuție
20 10309/45/29.12.2016 servicii de prezentare, prelucrare si expediere a actelor de procedura pentru instantele judecatoresti LD - act aditional prelungire contract pe 4 luni 1 CN POȘTA ROMANA SA 12.304.600,00 buget de stat 01.01.2017 30.04.2017  -  -  -  - finalizat
21 105724/3/29.12.2016 Servicii de telefonie mobila si fixa contract subsecvent (LD - acord cadru) 2 SC VODAFONE ROMANIA SA 138.560,92 buget de stat 01.01.2017 31.12.2017  -  -  -  - în execuție
22 3874/53/27.12.2017 Servicii de curatenie si intretinere sediu MJ CO - Act aditional prelungire contract pe 4 luni 3 SC CLEAN PREST ACTIV SRL 76.505,10 buget de stat 01.01.2017 30.04.2017  -  -  -  - în execuție
23 33/32615 achizitionare statii de lucru, laptop-uri, software de baza Achizitie directa 4 SC Stream Networks SRL  140.404,53 buget de stat 26.06.2017 15.09.2017  -  -  -  - în execuție
24 40/11017 Achizitie servicii de prezentare, prelucrare si expediere a actelor de procedura pentru instantele judecatoresti Licitatie deschisa on line 1 Compania Nationala Posta Romana SA 21.599.997,50 buget de stat 02.05.2017 31.12.2017  -  -  -  - în execuție
25 15/15515 Achizitie piese de schimb pt multifunctionale din MJ cu serviciile de instalare aferente Achizitie directa 2 SC Mida Soft Business SRL 54.351,14 buget de stat 28.03.2017 30.06.2017  -  -  -  - finalizat
26 22/22316/14.04.2017 Servicii protectie antivirus achiziție directă(SEAP) 3 Prosoft++SRL 68.769,44 buget de stat 14.04.2017 31.12.2017 - - - - în execuție
27 15/35359/28.04.2017 Servicii de traducere în/din limba română în/din limba sârbă negociere fara publicare 1 Behlert & Behlert Traduceri Autorizate SRL 25.000,00 buget de stat 28.04.2017 31.07.2017 - - - - în execuție
28 24/43865/13.06.2017 Servicii de traducere în/din limba română în/din limba turcă negociere fara publicare 1  Volum Comimpex SRL (Radu Ioana Cecilia) 35.238,00 buget de stat 13.06.2017 30.09.2017 - - - - în execuție
29 6382/24/04.05.2017 Contract servicii de curatenie si intretinere sediu MJ Cerere de oferte 3 SC CLEAN PREST ACTIV SRL 188.246,77 buget de stat 01.05.2017 31.12.2017  -  -  -  - in derulare
30 22388/8/20.04.2017 Contract achizitionare autoturisme Dacia Duster Achizitie directa 1 SC RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL 157.410,82 buget de stat 20.04.2017 20.06.2017  -  -  -  - finalizat
31 21654/10/30.05.2017 Contract servicii paza Achizitie directa 2 SC DIVIZIA DE SECURITATE EUROGRUP RANGERS SRL 65.516,64 buget de stat 01.06.2017 30.11.2017  -  -  -  - in derulare
32 13/51502/22.08.2017 Contract achizitie acumulatori servere Achizitie directa 2 SC FIBAT ENERGY SRL 38.644,6 buget de stat 8/22/2017 9/30/2017  -  -  -  - finalizat
33 6/80253/28.09.2017 Act aditional diminuare contract furnizare carburant auto pentru parcul auto MJ Licitatie deschisa on line (acord cadru 2014-2018) 2 SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 81.500,00 buget de stat 9/28/2017 12/31/2017  -  -  -  - în execuție
34 6/73846/27.09.2017 Servicii de traducere si interpretariat limba engleză Anexa 2 B- Excepție de la OUG 34/2016 20 SC CONTERA MEDIA 28.400,00 buget de stat 9/27/2017 12/31/2017  -  -  -  - în execuție
35 21693/55/17.08.2017 Achizitionare 42 buc statii de lucru si software preinstalat Procedura simplificata derulata prin mijloace electronice 5 SC DANTE INTERNATIONAL SA 151.431,42 VENITURI PROPRII 8/17/2017 9/30/2017  -  -  -  - finalizat
36 64113/14/20.09.2017 Achizitionare servicii mentenanta ECRIS si dezvoltare software Achizitie directa 1 SC IMPLEMENT 24SOFTWARE SRL 57.200,00 buget de stat 9/20/2017 12/31/2017  -  -  -  - în derulare
 37  21/100698/21.12.2017  Achiziționare servicii asigurare facultativă CASCO 21 autoturisme  Achizitie directa  4 FAST BROKERS - BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SA  33.756,00  buget de stat  12/21/2017  12/31/2018  -  -  -  - în derulare
 38  22/93093/18.12.2017  Servicii de traducere limba turcă  negociere fara publicare  2  Volum Comimpex SRL   24.990,00  buget de stat  12/18/2017  12/31/2017  -  -  -  -  finalizat
 39  269/51019/09.11.2017  Servicii de traducere limba greacă  Procedură simplificată  1  SC CONTERA MEDIA  26.022,00  buget de stat  11/9/2017  12/31/2017  -  -  -  -  finalizat
 40  98653/4/21.12.2017  Achizitie carburant auto  Contract subsecvent nr 9 atribuit in baza Acordului cadru ( acord atribuit prin licitatie deschisa)  2  SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL  30.000,00  buget de stat  12/21/2017  12/31/2017  -  -  -  -
 41  98653/6/29.12.2017  Achizitie carburant auto  Contract subsecvent nr 10 atribuit in baza Acordului cadru ( acord atribuit prin licitatie deschisa)  2  SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL  110.000,00  buget de stat  1/1/2018  5/31/2018  -  -  -  -  în execuție
 42  103415/4/22.12.2017  Servicii expediere corespondenta  Act Ad 2 - licitatie deschisa- Anexa 2  1  Compania Nationala Posta Romana SA  12.304.600,00  buget de stat  1/1/2018  4/30/2018  -  -  -  -  în execuție
 43  103415/3/19.12.2017  Servicii expediere corespondenta  Act Ad 1 - licitatie deschisa-Anexa 2  1  Compania Nationala Posta Romana SA  1.124.002,00  buget de stat  12/19/2017  12/31/2017  -  -  -  -  în execuție
 44  6382/44/29.12.2017  Servicii de curatenie si intretinere sediu MJ  CO - Act aditional prelungire contract pe 4 luni  3  SC CLEAN PREST ACTIV SRL  79.095,28  buget de stat  1/1/2017  4/30/2017  -  -  -  -  în execuție
 45  32663/99/08.12.2017  Achizitionare multifunctionale AN si Color  Procedura simplificata derulata prin mijloace electronice  6  SC EXPERT COPY SERVICE SRL  211.653,00  buget de stat  01.08.2017  31.12.2017  -  -  -  -  finalizat
Fiecare Autoritate Contractantă căreia i se aplică Memorandumul va atașa contractele de achizitiție publică, conform H.G. 901/2015.

2016

Programul anual al achizițiilor publice

Lista contractelor încheiate în cursul anului 2016 - DI

Titlu contract Nr. contract și data atribuirii Obiect contract Procedura aplicată Număr ofertanți Furnizor / Prestator / Executant Parteneri , asociați/sucontractanți/terți susținători Valoarea prevăzută în contract (RON) Sursa finanțării Data de început Data de finalizare prevăzută în contract Modificarea cuantumului prețului prin act adițional /   și data acestuia. Executarea contractului Preț final Status
Valoare plătită (cu TVA) Data efectuării ultimei plăți (finalizat / în execuție)
1 11476/66/21.12.2015 Servicii curățenie sediu Minisetrul Justiției Cerere de oferta( act adițional) 1 SC CLEAN PREST ACTIV SRL _ 62.305,24 buget de stat 01.01.2016 30.04.2016 60.295,40 15.073,85 25.05.2016 60.295,40 finalizat
2 3874/23/28.04.2016 Servicii curățenie sediu Minisetrul Justiției Cerere de oferta( prin mijloace electronice) 3 SC CLEAN PREST ACTIV SRL 154.296,00 buget de stat 01.05.2016 31.12.2016 - 19.287,00 29.06.2016 19.287,00 în execuție
3 100266/8/16.01.2016 Servicii întreținere lifturi Cumpărare directă cu întocmirea în prealabil a unui studiu de piață (act adițional) 3 SC Ifma SA _ 27.510,00 buget de stat 07.01.2016 16.01-31.12.2016 _ 10.890,00 29.06.2016 10.890,00 în execuție
4 102552/8/06.01.2016 Servicii de corespondență internă și externă Cumpărare directă cu întocmirea în prealabil a unui studiu de piață 4 SC Compania Națională Poșta Română _ 168.000,00 buget de stat 06.01.2016 31.12.2016 _ 79.814,42 29.06.2016 79.814,42 în execuție
5 101511/9/01.01.2016 Servicii de prezentare, prelucrare și expediere a actelor de procedură pentru instanțele judecătorești Licitație deschisă prin mijloace electronice (act adițional) 5 SC Compania Națională Poșta Română _ 12.126.000,00 buget de stat 01.01.2016 30.04.2016 11.140.178,77 ########### 26.05.2016 ########## finalizat
6 1683/143/15.01.2016 Servicii utilizare produs informatic Regia Autonomă Monitorul Oficial Părțile I,III, IV, VI Cumparare directa 5 Regia Autonomă Monitorul Oficial _ 37.375,00 buget de stat 15.01.2016 31.12.2016 _ 14.625,00 30.06.2016 14.625,00 în execuție
7 97788/6/15.01.2016 Servicii monitorizare presă scrisă audio-video online, agenții de presă Cumpărare directă cu întocmirea în prealabil a unui studiu de piață 6 Agentia Națională de Presă Agerpres _ 27.360,00 buget de stat 15.01.2016 31.12.2016 _ 10.260,00 29.06.2016 10.260,00 în execuție
8 105072/13 Servicii telefonie mobila si fixa Licitatie deschisa prin mijloace electronice ( contract subsecvent) 7 Vodafone Romania _ 107.104,06 buget de stat 15.01.2016 31.12.2016 _ 35.183,76 29.06.2016 35.183,76 în execuție
9 97245/15 Servicii asigurare CASCO Cumpărare directă cu întocmire în prealabil   aunui studiu de piață 8 SC Interbug Insurance Broker _ 28.151,42 buget de stat 01.02.2016 31.12.2016 _ 28.151,42 09.02.2016 28.151,42 finalizat
10 2566/3/14.01.2016 Lucrari nenormate de mutat mobilier sau echipamente informatice, manipulare colete, colectare tonere uzate, încărcare camioane a societăților care colectează deșeuri reciclabile, curățenie după zugrăvit Cumparare directa 9 Penitenciarul Jilava _ 44.392,32 buget de stat 14.01.2016 31.12.2016 48.302,05 16.912,42 29.06.2016 16.912,42 în execuție
11 7/105125/01.02.2016 Furnizare carburant auto Licitaţie deschisă prin mijoace electronice ( contract subsecvent) 10 SC Rompetrol Downstream SRL _ 160.800,00 buget de stat 01.02.2016 30.09.2016 - 49.276,43 29.06.2016 49.276,43 în execuție
12 26/25716/22.04.2016 Servicii mentenanță echipamente IT pentru camera serverelor Cumpărare directă cu întocmirea în prealabil a unui studiu de piață 11 SC Synotech Global Services România _ 27.000,00 buget de stat 22.04.2016 31.12.2016 _ 6000 30.06.2016 6000 în execuție
13 10309/28/29.04.2016 Servicii de prezentare, prelucrare, și expediere a actelor de procedură Negociere fără publicarea în prealabil a unui anunț de participare 12 SC Compania Națională Poșta Română _ 6.044.400,00 buget de stat 01.05.2016 30.06.2016 - 2.756.598,55 22.04.9447 2.756.598,55 în execuție
14 10309/38/30.06.2016 Servicii de prezentare, prelucrare, și expediere a actelor de procedură Licitație deschisă prin mijloace electronice 13  SC Compania Națională Poșta Română _ 15.000.000,00 buget de stat 01.07.2016 31.12.2016 _ - - _ în execuție
15 28208/85/30.05.2016 Furnizare echipamente IT (lot 1) Contract subsecvent Licitație deschisă prin mijloace electronice 14 Asocierea contract SC Synotech, SC lobal Service leader și SC Trend Import-Export _ 1.440.240,00 buget de stat 11.04.2016 11.04.2017 _ _ _ _ în execuție
16 28208/86/11.04.2016 Furnizare echipamente IT (lot 2) Contract subsecvent Licitație deschisă prin mijloace electronice 15 SC Net Brinel SA _ 4.758.000,00 buget de stat 11.04.2016 11.04.2017 _ _ _ _ în execuție
17 26237/10/03.05.2016 Achizitionare servicii de reparare si intretinere circuite telefonice Cumpărare directă cu întocmire în prealabil   aunui studiu de piață 16 SC DM SISTEM TELECOM SRL - 22.000,00 buget de stat 03.05.2016 31.12.2016 _ 3.300,00 30.06.2016 3.300,00 În execuție
18 52109/10/300.06.2016 Servicii de asistență tehnică și actualizare software Cumpărare directă cu întocmire în prealabil   aunui studiu de piață 1 SC ZAINEA COM SEV SRL - 22.176,00 buget de stat 30.06.2016 31.12.2016 _ _ _  _ În execuție
 19  37892/12/21.06.2016  Servicii  dezvoltare software și mentenanţă ECRIS - aplicaţie de management a dosarului în instanţă  Cumpărare directă cu întocmire în prealabil  aunui studiu de piață  2 S.C IMPLEMENT 24SOFTWARE S.R.L  -  57.200,00  buget de stat  06/21/2016 12/31/2016  _ _ - - În execuție
 20  168/51019/23.08.2016  Servicii de traducere si interpretariat limba engleză  Anexa 2 B- Excepție de la OUG 34/2016  20 SC INCOLOR ART  -  24.000,00  buget de stat  08/23/2016  12/31/2016  _  _  _  _  în execuție
 21  167/51019/23.08.2016  Servicii de traducere si interpretariat limba engleză și germană  Anexa 2 B- Excepție de la OUG 34/2016  20 TOTH CRISTIAN PETER  -  40.000,00  buget de stat  08/23/2016  12/31/2016  _  _  _  _  în execuție
 22  173/51019/12.09.2016  Servicii de traducere si interpretariat limba engleză și spaniolă  Anexa 2 B- Excepție de la OUG 34/2016  20 SC QUALY TRANSLATION  -  43.000,00  buget de stat  09/12/2016  12/31/2016  _  _  _  _  în execuție
 23  174/51019/12.09.2016  Servicii de traducere si interpretariat limba italiană și franceză  Anexa 2 B- Excepție de la OUG 34/2016  20 CIORANU MIOARA  -  49.000,00  buget de stat  09/12/2016  12/31/2016  _  _  _  _  în execuție
 24  171/51019/12.09.2016  Servicii de traducere si interpretariat limba engleză și franceză  Anexa 2 B- Excepție de la OUG 34/2016  20 SC SUPER OPTIMUS (MONA MANUELA RĂUȘ)  -  31.000,00  buget de stat  09/12/2016  12/31/2016  _  _  _  _  în execuție
 25  164/51019/12.09.2016  Servicii de traducere si interpretariat limba engleză și germană  Anexa 2 B- Excepție de la OUG 34/2016  20 PIRCALAB ADRIANA  -  40.000,00  buget de stat  09/12/2016  12/31/2016  _  _  _  _  în execuție
 26  163/51019/23.09.2016  Servicii de traducere si interpretariat limba arabă  Anexa 2 B- Excepție de la OUG 34/2016  20 WANIS BASSAM  -  32.000,00  buget de stat  09/23/2016  12/31/2016  _  _  _  _  în execuție
 27  178/51019/16.09.2016  Servicii de traducere si interpretariat limba rusă  Anexa 2 B- Excepție de la OUG 34/2016  20 SC PROFESSIONAL LANGUAGE SOLUTIONS SRL  -  21.000,00  buget de stat  09/16/2016  12/31/2016  _  _  _  _  în execuție
 28  170/51019/23.08.2016  Servicii de traducere si interpretariat limba engleză  Anexa 2 B- Excepție de la OUG 34/2016  20 SSC CONTERA MEDIA  -  22.000,00  buget de stat  08/23/2016  12/31/2016  _  _  _  _  în execuție
 29  166/51019/26.09.2016  Servicii de traducere si interpretariat limba engleză și franceză  Anexa 2 B- Excepție de la OUG 34/2016  20 RADU CĂLIN BACALI  - 31.000,00  buget de stat  09/26/2016  12/31/2016  _  _  _  _  în execuție
 30  54/6324/24.08.2016  Achiziționare 2 ascensoare de persoane în baterie Duplex, unul de 6 persoane/9 stații și unul de 10 persoane/9 stații la sediul Ministerului Justiției.  Cerere de oferte prin mijloace electronice  5 SC SYGLER ASCENSOR  -  308.880,00  buget de stat  08/24/2016  12/31/2016  _  _  _  _  în execuție
 31.  512/105050/20.05.2016  Servicii privind verificarea rapoartelor financiare intermediare depuse de beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul Mecanismului Financiar-Norvegian 2009-2014 (contract subsecvent nr. 3 încheiat în baza Acordului cadru)  Licitatie deschisă prin mijloace electronice în vederea încheierii unui Acord cadru în baza căruia să fie încheiate constractele subsecvente de servicii  Nu este cazul (contract subsecvent încheiat în baza acordului cadru)  S.C. Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG S.R.L.  (lider asociere)   S.C. Archidata S.R.L. (asociat) și S.C. Best Learning Consulting SRL (subcontractant)  30237,60  fonduri externe nerambursabile 29.09.2016  30.11.2016 Nu este cazul 0,00  Nu e cazul Nu e cazul  În execuţie
Fiecare Autoritate Contractantă căreia i se aplică Memorandumul va atașa contractele de achizitiție publică, conform H.G. 901/2015.

2015

Lista contractelor încheiate în cursul anului 2015 - DIPFIE

Lista contractelor încheiate în cursul anului 2015 - DPE

Lista contractelor încheiate în cursul anului 2015 - DI 

Lista contractelor încheiate în cursul anului 2015 - DI
Nr. crt. Nr. Contract/protocol Data  încheierii contractului Obiectul/Denumirea contractului/protoculului Tipul procedurii Furnizor/Prestator/Executant Valoare fără T.V.A. Lei Valoare cu T.V.A. Lei Tipul contractului - servicii/  produse/lucrări Valabilitatea contractului Sursa de finantare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 96493/12 29/01/2015 Serviciu asigurare CASCO pentru 19 autoturisme Cumpărare directă cu întocmirea în prealabil a unui studiu de piață SC Asigurare Reasigurare – ASTRA 34,899.69 34,899.69 Prestări servicii 29.01-31.12.2015 buget de stat
2 1498/11 28/01/2015 Serviciu de spălări exterior și interior (2 autoturisme) Cumpărare directă cu întocmirea în prealabil a unui studiu de piață SC Sucursala Transport Bucureștii Noi 6,210.00 7,700.40 Prestări servicii 28.01-31.12.2015 buget de stat
3 2785/10 23/01/2015 Serviciu de spălări exterior și interior (17 autoturisme) Cumpărare directă cu întocmirea în prealabil a unui studiu de piață SC Acrion Prodex SRL 9,090.98 11,272.82 Prestări servicii 23.01-31.12.2015 buget de stat
4 25217/9 30/04/2015 Servicii de expediere corespondență internă și externă pentru Ministerul Justiției Cumpărare directă cu întocmirea în prealabil a unui studiu de piață SC Compania Națională Poșta Română 77,419.35 96,000.00 Prestări servicii 30.04-31.12.2015 buget de stat
5 25217/10 03/12/2015 Servicii de expediere corespondență internă și externă pentru Ministerul Justiției Cumpărare directă cu întocmirea în prealabil a unui studiu de piață (act adițional) SC Compania Națională Poșta Română 16,129.03 20,000.00 Prestări servicii 03.12-31.12.2015 buget de stat
6 5883/22 30/04/2015 Servicii de prezentare, prelucrare și expediere a actelor de procedură pentru instanțele judecătorești Licitație deschisă prin mijloace electronice SC Compania Națională Poșta Română 14,138,038.80 17,531,168.11 Prestări servicii 01.05-31.12.2015 buget de stat
7 5883/24 27/11/2015 Servicii de prezentare, prelucrare și expediere a actelor de procedură pentru instanțele judecătorești Licitație deschisă prin mijloace electronice (act adițional suplimentare) SC Compania Națională Poșta Română 2,233,059.68 2,768,994.00 Prestări servicii 27.11.-31.12.2015 buget de stat
8 5883/29 15/12/2015 Servicii de prezentare, prelucrare și expediere a actelor de procedură pentru instanțele judecătorești Licitație deschisă prin mijloace electronice (act adițional suplimentare) SC Compania Națională Poșta Română 346,774.19 430,000.00 Prestări servicii 15.12.2015-31.12.2015 buget de stat
9 101511/9 22/01/2015 Servicii de colectare a deșeurilor de la sediul Ministerului Justuției, închiriere trei containere de 1,1 mc și trei europubele de 240 L Cumpărare directă cu întocmirea în prealabil a unui studiu de piață SC Rer Ecologic Service București SA - București 6,773.50 8,399.14 Prestări servicii 22.01-31.12.2015 buget de stat
10 101511/12 14/08/2015 Servicii de colectare a deșeurilor de la sediul Ministerului Justuției, închiriere trei containere de 1,1 mc și trei europubele de 240 L Cumpărare directă cu întocmirea în prealabil a unui studiu de piață (act adițional nr.1) SC Rer Ecologic Service București SA - București 7,317.11 9,073.22 Prestări servicii 14.08-31.12.2015 buget de stat
11 101511/15 19/10/2015 Servicii de colectare a deșeurilor de la sediul Ministerului Justuției, închiriere trei containere de 1,1 mc și trei europubele de 240 L Cumpărare directă cu întocmirea în prealabil a unui studiu de piață (act adițional nr.2) SC Rer Ecologic Service București SA - București 9,572.40 11,869.77 Furnizare 01.02.31.12.2014 buget de stat
12 16832/26 25/06/2015 traducere in/din limba romana in/din limba rusa cumparare directa (act aditional) SC Profesional Language Solutions SRL (Marinescu Ileana) 12,000.00 12,000.00 Prestări servicii 25.06-31.12.2015 buget de stat
13 15585/10 11/03/2015 Servicii traducere din limba franceză în limba română Cumpărare directă cu întocmirea în prealabil a unui studiu de piață SC REMARX SRL 13,300.00 16,492.00 Prestări servicii 11.03.-31.12.2015 buget de stat
14 60224/5 22/10/2015 Servicii curierat rapid Cumpărare directă SC Dhl Internațional România 6,451.61 8,000.00 Prestări servicii 22.10-31.12.2015 buget de stat
15 15/75408 19/10/2015 Servicii de medicina muncii Cumpărare directă cu întocmirea în prealabil a unui studiu de piață SC Romgermed Vacaresti SRL 6,276.00 6,276.00 Prestări servicii 19.10-31.12.2015 buget de stat
16 41705/4 18/05/2015 interpretariat simultan Cumpărare directă Pircalab Adriana 185.20 185.20 Prestări servicii 18.05-31.2015 buget de stat
17 41705/3 18/05/2015 interpretariat simultan Cumpărare direct Maria Dumitru 185.20 185.20 Prestări servicii 18.05-31.12.2015 buget de stat
18 16832/8 07/05/2015 traducere în/din limba română în/din limba engleză Cumpărare directă Monica Bălănescu 22,000.00 22,000.00 Prestări servicii 07.05-31.12.2015 buget de stat
19 16832/9 07/05/2015 traducere în/din limba română în/din limba engleză Cumpărare directă SC Incolor Art SRL 70,000.00 70,000.00 Prestări servicii 07.05-31.12.2015 buget de stat
20 16832/7 07/05/2015 traducere în/din limba română în/din limba engleză Cumpărare directă Pircalab Adriana 70,000.00 70,000.00 Prestări servicii 07.05-31.12.2015 buget de stat
21 16832/6 07/05/2015 traducere în/din limba română în/din limba franceză Cumpărare directă Mona Manuela Răuș 70,000.00 70,000.00 Prestări servicii 07.05-31.12.2015 buget de stat
22 16832/5 07/05/2015 traducere în/din limba română în/din limba franceză Cumpărare directă Cioranu Mioara 70,000.00 70,000.00 Prestări servicii 07.05.31.12.2015 buget de stat
23 16832/16 16/06/2015 traducere în/din limba română în/din limba portugheza Cumpărare directă Pasache Gabriela Liliana 4,000.00 4,000.00 Prestări servicii 16.06-31.12.2015 buget de stat
24 16832/17 16/06/2015 traducere în/din limba română în/din limba sârbă Cumpărare directă Poop Rodica Maria 9,000.00 9,000.00 Prestări servicii 16.06-31.12.2015 buget de stat
25 16832/18 16/06/2015 traducere în/din limba română în/din limba arabă Cumpărare directă Mușat Ledia 3,000.00 3,000.00 Prestări servicii 16.06-31.2015 buget de stat
26 16832/11 16/06/2015 traducere în/din limba română în/din limba arabă Cumpărare directă Al Tume Tarek 6,000.00 6,000.00 Prestări servicii 16.06.-31.12.2015 buget de stat
27 16832/12 16/06/2015 traducere în/din limba română în/din limba arabă Cumpărare direct Al Sudani Diana Suha 7,100.00 7,100.00 Prestări servicii 16.06.-31.12.2015 buget de stat
28 16832/13 16/06/2015 traducere în/din limba română în/din limba turcă Cumpărare directă Apostolecescu Angelica 60,000.00 60,000.00 Prestări servicii 16.06-31.12.2015 buget de stat
29 16832/19 18/06/2015 traducere în/din limba română în/din limbile cehă, rusă, slovacă Cumpărare directă Ianculescu Heliana 5,000.00 5,000.00 Prestări servicii 18.06.-31.12.2015 buget de stat
30 16832/14 18/06/2015 traducere în/din limba română în/din limba arabă Cumpărare directă Wanis Bassam 10,000.00 10,000.00 Prestări servicii 18.06.-31.12.2015 buget de stat
31 16832/30 25/06/2015 traducere în/din limba română în/din limba rusă și ucraineană Cumpărare directă Manta Cristina 8,000.00 8,000.00 Prestări servicii 25.06-31.12.2015 buget de stat
32 16832/31 25/06/2015 traducere în/din limba română în/din limba spaniolă Cumpărare directă Drafta Elena 40,000.00 40,000.00 Prestări servicii 25.06-31.12.2015 buget de stat
33 16832/29 25/06/2015 traducere în/din limba română în/din limba spaniolă Cumpărare directă Stoica Daniela 30,000.00 30,000.00 Prestări servicii 25.06-31.12.2015 buget de stat
34 16832/22 25/06/2015 traducere în/din limba română în/din limba maghiară Cumpărare directă Cristian Apolonia Georgeta 9,000.00 9,000.00 Prestări servicii 25.06-31.12.2015 buget de stat
35 16832/23 25/06/2015 traducere în/din limba română în/din limba persană Cumpărare directă Gotea Alexandra 525.00 525.00 Prestări servicii 25.06.-31.12.2015 buget de stat
36 16832/24 25/06/2015 traducere în/din limba română în/din limba persană Cumpărare directă Raileanu Svetlana (Gumailo) 9,000.00 9,000.00 Prestări servicii 25.06.-31.12.2015 buget de stat
37 16832/26 25/06/2015 traducere în/din limba română în/din limba rusă Cumpărare directă SC Profesional Language Solutions SRL (Marinescu Ileana) 8,000.00 8,000.00 Prestări servicii 25.06.-31.12.2015 buget de stat
38 16832/27 25/06/2015 traducere în/din limba română în/din limba bulgară Cumpărare directă Boitiuc Ana 4,000.00 4,000.00 Prestări servicii 25.06.-31.12.2015 buget de stat
39 16832/28 26/06/2015 traducere în/din limba română în/din limba norvegiană Cumpărare directă Frișan Andreea 2,500.00 2,500.00 Prestări servicii 26.06.-31.12.2015 buget de stat
40 16832/40 01/07/2015 traducere în/din limba română în/din limba persană Cumpărare directă Gotea Alexandra(ACT ADIȚIONAL) 3,525.00 3,525.00 Prestări servicii 01.07-31.12.2015 buget de stat
41 16832/35 26/06/2015 traducere în/din limba română în/din limba engleză și franceză Cumpărare directă Radu Călin Bacali 5,000.00 5,000.00 Prestări servicii 26.06-31.12.2015 buget de stat
42 16832/36 26/06/2015 traducere în/din limba română în/din limba germană Cumpărare directă Alexandru Daiana 5,000.00 5,000.00 Prestări servicii 26.06-31.12.2015 buget de stat
43 16832/20 26/06/2015 traducere în/din limba română în/din limba suedeză Cumpărare directă Voinea Nicoleta 3,000.00 3,000.00 Prestări servicii 26.06-31.12.2015 buget de stat
44 16832/52 07/07/2015 traducere în/din limba română în/din limba ebraică Cumpărare directă SC Equipa Service SRL (Goldenthal) 1,500.00 1,500.00 Prestări servicii 07.07-31.12.2015 buget de stat
45 16832/25 26/06/2015 traducere în/din limba română în/din limba greacă Cumpărare directă Vanghelatu Traduceri(Ioana Vanghelatu) 5,000.00 5,000.00 Prestări servicii 26.06-31.12.2015 buget de stat
46 1683/15 22/07/2015 traducere în/din limba română în/din limba slovenă, daneză, polonă Cumpărare directă Puiu Tiberius Constantin 2,000.00 2,000.00 Prestări servicii 22.07.-31.12.2015 buget de stat
47 6650/3 02/09/2015 traducere în/din limba română în/din limba franceză Cumpărare directă Mona Manuela Răuș 2,550.56 2,550.56 Prestări servicii 02.09-31.12.2015 buget de stat
48 16832/111 05/11/2015 traducere în/din limba română în/din limba portugheză Cumpărare directă(act adițional diminuare) Cristian Apolonia Georgeta 7,500.00 7,500.00 Prestări servicii 05.11-31.12.2015 buget de stat
49 16832/112 05/11/2015 traducere în/din limba română în/din limba italiană și franceză Cumpărare directă(act adițional diminuare) Cioranu Mioara 60,000.00 60,000.00 Prestări servicii 05.11-31.12.2015 buget de stat
50 16832/107 05/11/2015 traducere în/din limba română în/din limba arabă Cumpărare directă(act adițional ) Wanis Bassam 20,000.00 20,000.00 Prestări servicii 05.11-31.12.2015 buget de stat
51 16832/106 05/11/2015 traducere în/din limba română în/din limba germană Cumpărare directă(act adițional ) Daiana ALEXANDRU 10,000.00 10,000.00 Prestări servicii 05.11-31.12.2015 buget de stat
52 16832/103 05/11/2015 traducere în/din limba română în/din limba rusă Cumpărare directă(act adițional ) Pasache Gabriela Liliana 5,500.00 5,500.00 Prestări servicii 05.11-31.12.2015 buget de stat
53 81790/3 11/11/2015 traducere în/din limba română în/din limba japoneză Cumpărare directă(act adițional ) Emil Eugen Pop 1,500.00 1,500.00 Prestări servicii 11.11-31.12.2015 buget de stat
54 16832/115 13/11/2015 traducere în/din limba română în/din limba engleză și franceză Cumpărare directă(act adițional ) Mona Manuela Răuș 75,000.00 75,000.00 Prestări servicii 13.11-31.12.2015 buget de stat
55 80335/7 26/11/2015 traducere în/din limba română în/din limba franceză Cumpărare directă(contract ) Mona Manuela Răuș 67.12 67.12 Prestări servicii 26.11-31.12.2015 buget de stat
56 1683/119 14/12/2015 traducere în/din limba română în/din limba greacă Cumpărare directă(act adițional, diminuare ) SC Vanghelatu Traduceri 2,500.00 2,500.00 Prestări servicii 14.12.2015-31.12.2015 buget de stat
57 16832/121 14/12/2015 traducere în/din limba română în/din limba ceha, slovaca, rusă Cumpărare directă(act adițional, diminuare ) Ianculescu Heliana 4,150.00 4,150.00 Prestări servicii 14.12.2015-31.12.2015 buget de stat
58 16832/122 14/12/2015 traducere în/din limba română în/din limba persană Cumpărare directă(act adițional, diminuare ) Gotea Alexandru 2,845.00 2,845.00 Prestări servicii 14.12.2015-31.12.2015 buget de stat
59 16832/124 14/12/2015 traducere în/din limba română în/din limba albaneză Cumpărare directă(act adițional, diminuare ) Mușat Ledia 2,000.00 2,000.00 Prestări servicii 14.12.2015-31.12.2015 buget de stat
60 16832/125 14/12/2015 traducere în/din limba română în/din limba arabă Cumpărare directă(act adițional, diminuare ) Al Sudani Diana Suha 6,850.00 6,850.00 Prestări servicii 14.12.2015-31.12.2015 buget de stat
61 16832/126 14/12/2015 traducere în/din limba română în/din limba turcă Cumpărare directă(act adițional, diminuare ) Apostolecescu Angelica 54,500.00 54,500.00 Prestări servicii 14.12.2015-31.12.2015 buget de stat
62 16832/129 15/12/2015 traducere în/din limba română în/din limba rusă Cumpărare directă(act adițional ) Manta Cristina 23,800.00 23,800.00 Prestări servicii 15.12.2015-31.12.2015 buget de stat
63 16832/131 15/12/2015 traducere în/din limba română în/din limba sârbă Cumpărare directă(act adițional ) Poop Rodica Maria 12,750.00 12,750.00 Prestări servicii 15.12.2015-31.12.2015 buget de stat
64 16832/128 15/12/2015 traducere în/din limba română în/din limba rusă Cumpărare directă(act adițional ) SC Profesional Language Solutions SRL (Marinescu Ileana) 10,200.00 10,200.00 Prestări servicii 15.12.2015-31.12.2015 buget de stat
65 16832/139 15/12/2015 traducere în/din limba română în/din limba rusă Cumpărare directă(act adițional ) SC Profesional Language Solutions SRL (Marinescu Ileana) 15,200.00 15,200.00 Prestări servicii 15.12.2015-31.12.2015 buget de stat
66 1683/130 15/12/2015 traducere în/din limba română în/din limba engleză și franceză Cumpărare directă(act adițional ) Mona Manuela Răuș 76,050.00 76,050.00 Prestări servicii 15.12.2015-31.12.2016 buget de stat
67 4/101498 16/01/2015 Servicii de telefonie fixa Cumpărare direct TELEKOM ROMANIA (TEL FIXA) 604.84 750.00 Prestări servicii 01.01-31.12.2015 buget de stat
68   3/101498 16/01/2015 Servicii de telefonie TelVerde Cumpărare directă TELEKOM ROMANIA (TEL VERDE) 2,419.35 3,000.00 Prestări servicii 01.01-31.12.2015 buget de stat
69 28/34189/5 05/06/2015 Servicii de întreținere și reaparare a aparatelor de aer condiționat Cumpărare directă cu întocmirea în prealabil a unui studiu de piață SC Climatico Line SRL 5,967.36 7,399.53 Prestări servicii 05.06-31.12.2015 buget de stat
70 13/40143/ 06/07/2015 Servicii de întreținere/mentenanță și reparare echipamente de climatizare din camera serverelor Cumpărare directă cu întocmirea în prealabil a unui studiu de piață SC Synotech Global Services Romania SRL 14,460.00 17,930.40 Prestări servicii 06.07-31.12.2015 buget de stat
71 15/75408/ 19/10/2015 Servicii de medicina muncii Cumpărare directă cu întocmirea în prealabil a unui studiu de piață SC Romgermed Vacaresti SRL 6,276.00 6,276.00 Prestări servicii 19.10-31.12.2015 buget de stat
72 99987/8 13/01/2015 Furnizare ziare Cumpărare directă cu întocmirea în prealabil a unui studiu de piață SC Manpress Distribution SRL 10,223.50 11,143.62 Furnizare 16.01-31.12.2015 buget de stat
73 99987/8 13/01/2015 Furnizare reviste Cumpărare directă cu întocmirea în prealabil a unui studiu de piață SC Manpress Distribution SRL 8,574.06 9,574.06 Furnizare 16.01-31.12.2015 buget de stat
74 299/1 01/02/2015 Furnizare Monitor Oficial on- line Cumpărare directă RA Monitor Oficial 28,830.67 34,750.00 Furnizare 01.02.31.12.2015 buget de stat
75 99573/8 29/01/2015 Service ascensoare pentru sediul Minsiterului Justiției Cumpărare directă cu întocmirea în prealabil a unui studiu de piață SC IFMA SA 22,050.00 27,342.00 Prestări servicii 01.02-31.12.2015 buget de stat
76 3290/11 18/03/2015 Actualizare program legislativ Cumpărare directă cu întocmirea în prealabil a unui studiu de piață SC Compania de Informatică Piatra Neamț 1,805.00 2,238.20 Prestări servicii 18.03.-31.12.2015 buget de stat
77 36548/12 29/06/2015 Servicii menetenanță pentru aplicația de management a dosarului în instanță -ECRIS Cumpărare directă cu întocmirea în prealabil a unui studiu de piață SC Total Soft SA 126,920.00 154,900.80 Prestări servicii 29.06-31.12.2015 buget de stat
78 11383/47 12/06/2014 Servicii transport aerian de pasageri Licitație deschisă prin mijloace electronice (acord cadru 2014-2016) SC Olimpic Tour, SC Weco TMC SRL, SC Perfect Tour SRL, SC Round the World Travel SRL, SC Travel Time D&R SL, SC Eximtur SRL 2.325.596 (valoare estimata maxima pe 2 ani) - Prestări servicii 12.06.2014-12.06.2016 buget de stat si fonduri externe
79 534/20 06/04/2015 Servicii de asistență tehnică și actualizare software pentru aplicațiile Z BUGET C/S și Z PERSONAL C/S Negociere fără publicarea în prealabil a aunui anunț de participare SC Zainea Com Serv SRL 20,322.54 25,199.95 Prestări servicii 06.04-31.12.2015
80 6219/7 04/02/2015 Prestari servicii RSVTI -supraveghere 3 instalatii de ridicat conform normelor ISCIR Cumpărare directă cu întocmirea în prealabil a unui studiu de piață PFA Mircea Bujeac 3,795.00 nu este platitor de TVA Prestări servicii 04.02.-31.12.2015 buget de stat
81 63855/3 07/08/2015 Reinnoire kit semnatura electronica Cumpărare directă SC CERTSIGN 264.53 328.02 Prestari servicii 07.08-31.12.2015 buget de stat
82 453/3 05/01/2015 prestari lucrari nenormate de catre persoane private de libertate Cumpărare directă Penitenciarul Bucuresti-Jilava 2,256.77 2,798.40 Prestari servicii 05-07.01.2015 buget de stat
83 20193 06/03/2015 Contract lucrari de zugravit si igienizare birouri Cumparare directa Penitenciar Bucuresti Jilava 5,279.50 6,546.58 lucrari 09-20.03.2015 buget de stat
84 3/2343 21/01/2015 servicii privind intretinerea ascensoarelor, PSI, intretinerea si repararea instalatiilor electrice, termice, sanitare pentru etajul 3 din corpul B3 al Palatului Parlamentului unde isi desfasoara activitatea ICCJ Cumpărare direct Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat       24,660.90 lei         30,579.51 lei Prestari servicii 21.01-31.12.2015 buget de stat
85 37/7138 15/01/2015 prestari lucrari nenormate de catre persoane private de libertate Cumpărare directă Penitenciarul Bucuresti-Jilava 42,997.25 53,316.59 Prestari servicii 16.01.-31.12.2015 buget de stat
86 3/75007 18/09/2015 prestari lucrari de reparatii curente si zugravit de catre persoane private de libertate Cumpărare direct Penitenciarul Bucuresti-Jilava 10,547.96 13,079.46 lucrari 18.09-30.10.2015 buget de stat
87 9/20193 20/03/2015 Act aditional la contract nr. 20193 privind lucrari de zugravit si igienizare birouri Cumparare directa Penitenciar Bucuresti Jilava 1,583.85 1,963.97 lucrari 21-25.03.2015 buget de stat
88 5/69035 21/08/2015 Contrect servicii incarcare-descarcare mobilier Cumparare directa Penitenciar Bucuresti Jilava 313.92 389.25 Prestari servicii 25/08/2015 buget de stat
89 3191/4 02/02/2015 Contract subsecvent furnizare carburant auto Licitaţie deschisă prin mijoace electronice (acord cadru 4 ani si contracte subsecvente) SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 150,967.74 187,200.00 Furnizare 02.02-31.12.2015 buget de stat
90 103005/4 30/12/2014 Contract subsecvent furnizare carburant auto Licitaţie deschisă prin mijoace electronice (acord cadru 4 ani si contracte subsecvente) SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 18,911.29 23,450.00 Furnizare 01.01-31.01.2015 buget de stat
91 89995/4 13/11/2015 Contract subsecvent furnizare carburant auto Licitaţie deschisă prin mijoace electronice (acord cadru 4 ani si contracte subsecvente) SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 20,161.29 25,000.00 Furnizare 13.11-31.12.2015 buget de stat
92 100008/12 20/01/2015 Servicii de monitorizare presă scrisă, audio şi video Cumpărare directă cu întocmirea în prealabil a unui studiu de piaţă AGENŢIA NAŢIONALĂ DE PRESĂ AGERPRES 20,900.00 25,916.00 Prest.serv. 20.01.-31.12.2015 buget de stat
93 79418/3 09/10/2015 Contract subsecvent servicii telefonie mobila si fixa Licitatie deschisa prin mijloace electronice (acord cadru 4 ani su contracte subsecvente) Vodafone Romania 5,676 EUR 7,038.24 EUR servicii 09.10-31.12.2015 buget de stat
94 75424/8 26/10/2015 Contract subsecvent cartuse tonere Cerere de oferta prin mijloace electronice        ( acord cadru si contract subsecvent) SC Midasoft Business SRL 203,976.00 252,930.24 furnizare 26.10.31.12.2015 buget de stat
95 5334/10 27/03/2015 Contract de servicii reparare si intretinere circuite telefonice Cumpărare directă cu întocmirea în prealabil a unui studiu de piaţă SC DM Sistem Telecom 24,300.00 30,132.00 servicii 27.03-31.12.2015 buget de stat
96 11476/26 04/05/2015 Contract prestari servicii curatenie si intretinere sediu MJ cerere de oferta prin mijloace electronice SC Clean Prest Activ SRL 100,492.32 124,610.48 Prestari servicii 04.05-31.12.2015 buget de stat
97 57 20/02/2015 Contract prestari servicii protocol pentru institutiile oficiale cumparare directa CN Aeroporturi Bucuresti SA - - Prestari servicii 20.02-31.12.2015 buget de stat
98 16027/5 01/04/2015 Contract subsecvent cartuse tonere Cerere de oferta prin mijloace electronice        ( acord cadru si contract subsecvent) SC DNS BIROTICA SRL 96,491.00 119,648.84 furnizare 01.04.2015 - 30.06.2015 buget de stat
99 101505/4 02/02/2015 Contract subsecvent servicii telefonie mobila si fixa Licitatie deschisa prin mijloace electronice (acord cadru 4 ani su contracte subsecvente) Vodafone Romania 21,704 EUR 26,912.96 EUR Prestari servicii 02.02.2015 - 30.09.2015 buget de stat
100 2527/9 03/02/2015 Contract mape arhivare Cumpărare directă  cu întocmirea în prealabil a unui studiu de piaţă SC INK TECHNOLOGY SRL 24,480 lei 30,355 lei Furnizare 03.02.2015 - 31.12.2015 buget de stat
101 8140/13 26/02/2015 Servicii elaborare proiect cu masurile necesare pentru înlăturarea efectelor evenimentului din 03-04 ian 2015 și punerea în siguranță, în conformitate cu prevederile legale în domeniu a corpului B3- Palatul Parlamentului Cumpărare directă SC Carpati Proiect SRL       33,945.08 lei          4,209.89 lei Prestari servicii 26.02-31.05.2015 buget de stat
102  9/13822 30/03/2015 Contract furnizare autoturisme Cumpărare directă  cu întocmirea în prealabil a unui studiu de piaţă S.C. RENAULT ROUMANIE S.R.L. 128,518.88 159363.41 Furnizare 30.03.-30.05.2015 buget de stat
103 18/82935 17/06/2015 Contract de lucrări înlocuire coloană orizontală de la subsol pentru apă caldă și legături verticale Cumpărare directă cu întocmirea în prealabil a unui studiu de piață SC ANTRA INDUSTRIAL SRL 10,500.00 13,020.00 Lucrări - contract indeplinit cu  val finala 12.082,56 lei cu TVA 17/06/2015 buget de stat
104 16832/116 13/11/2015 traducere in/din limba romana in/din limba rusa cumparare directa (act aditional) SC Incolor Art SRL       77,500.00 lei         77,500.00 lei Prestari servicii 13.11-31.12.2015 buget de stat
105 22283/42 23/12/2014 Act aditional la Contract prestari servicii curatenie si intretinere sediu MJ cerere de oferta prin mijloace electronice SC Clean Prest Activ SRL 46,451.56 57,599.93 Prestari servicii 01.01-30.04.2015 buget de stat
106 39638/37 18/12/2014 Act aditional la Contract prestari servicii curatenie si intretinere sediu MJ - etaj 6 cerere de oferta prin mijloace electronice SC Comprest Dinamic Serv SRL 3,396.00 4,211.04 Prestari servicii 01.01-30.04.2015 buget de stat
107   7/101498 25/11/2015 Act aditional la contract nr. 3/101498 de servicii de telefonie TelVerde Cumpărare directă TELEKOM ROMANIA (TEL VERDE) 214.52 266.00 Prestări servicii 01.01-31.12.2015 buget de stat
108 46219 29/05/2015 Act aditional la contract nr. 37/7138/15.01.2015 Cumparare directa Penitenciar Bucuresti Jilava 43,367.24 53,775.37 Prestari servicii 16.01-31.12.2015 buget de stat
109 46226/5 18/06/2015 Contract lucrari reparatii exterior cladire minister Cumparare directa Penitenciar Bucuresti Jilava 9,856.19 12,221.67 lucrari 22.06-10.07.2015 buget de stat
110 46226/14 10/07/2015 Act aditional al contract nr.46226/5 privind lucrari reparatii Cumparare directa Penitenciar Bucuresti Jilava 12,517.22 15,521.35 lucrari 22.06-15.07.2015 buget de stat
111 16007/7 26/05/2015 Contract lucrari de zugravit si igienizare locuinta serviciu Cumparare directa Penitenciar Bucuresti Jilava 662.69 821.73 lucrari 27-29.05.2015 buget de stat
112 8/5755 25/02/2015 Contract confectionare si livrare legitimatii serviciu Cumparare directa Imprimeria Nationala 600.00 744.00 furnizare (contine clauza de confidentialitate) 25.02-31.12.2015 buget de stat
113 3/101236 11/12/2015 Contract furnizare servicii de comunicatii electronice Cumparare directa RCS-RDS 226.61 281.00 furnizare 11-31.12.2015 buget de stat
114 2969/30 30/12/2014 Act aditional nr.2 la Contract nr.140/1876/29.04.2014-2969/26/30.04.2014 servicii de prezentare, prelucrare si distribuire a actelor de procedura pentru instantele judecatoresti licitatie deschisa prin mijloace electronice Compania Nationala Posta Romana SA 9,900,000.00 12,276,000.00 servicii 01.01-30.04.2015 buget de stat
115 18127 30/04/2014 Act aditional nr.2 la Contract nr.140/1878/29.04.2014-18127/19/30.04.2014 servicii de expediere corespondenta interna si externa cerere de oferta prin mijloace electronice Compania Nationala Posta Romana SA 3,225.81 4,000.00 servicii 30/04/2015 buget de stat
116 2968/29 23/12/2014 Act aditional nr.1 la Contractul nr.140/1878/29.04.2014 si 18127/19/30.04.2014 cerere de oferta prin mijloace electronice Compania Nationala Posta Romana SA       32,258.06 lei         40,000.00 lei servicii 01.01 - 30.04.2015 buget de stat
117 16832/102 23/10/2015 Act aditional 1 la Contractul 16832/30 din 25.06.2015 traduceri si interpretariat cumparare directa (act aditional) Manta Cristina       18,000.00 lei         18,000.00 lei servicii 23.10-31.12.2015 buget de stat
118 16832/104 05/11/2015 Act aditional nr 1 la Contract 16832/26 din 25.06.2015 traduceri si interpretariat cumparare directa (act aditional) SC Professional Language Solutions SRL (Marinescu Ileana)       12,000.00 lei         12,000.00 lei servicii 05.11-31.12.2015 buget de stat
119 2785/13 03/06/2015 Act aditional nr 1 la Contract 2785/11 din 28.01.2015 spalari auto cumparare directa (act aditional) SC Sucursala Transport Bucureștii Noi SRL  -  - servicii 03.06-31.12.2015 buget de stat
120 7/75007 27/10/2015 Act aditional la contract 3/75007 lucrari de reparatii Cumparare directa Penitenciar Bucuresti Jilava       10,547.95 lei         13,079.46 lei lucrari 21.09-30.10.2015 buget de stat
poz. 103 - contract indeplinit cu intarziere val finala 12.082,56 lei cu TVA
Observatii : toate contractele contin clauze de confidentialitate si proprietate intelectuala
poz.112 - contract cu clauza de confidentialitate ce nu poate fi postat pe site MJ