Print

1. Finanțare de la bugetul statului conform art. 62, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice.

2. Fonduri realizate din venituri proprii, conform art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice:

  • venituri din cota de 15% din taxele de înscriere în AEGRM, potrivit O.G. nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, modificat si completat prin O.G. nr. 12/2003, O.U.G. nr.79/2011 și O.U.G. nr. 88/2018; OMJ / OMFP nr. 3262/C/2236/2016 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind modul de încasare şi plată a taxelor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 89/2000;
  • venituri din chirii locuințe serviciu, potrivit H.G nr. 905/2013 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Justiției a unei activități finanțate integral din venituri proprii modificat și completat prin H.G. 93/2018;
  • venituri din chirie spațiu aflat în administrarea Ministerului Justiției (cota-parte de 20% din chiria încasată potrivit contractului), potrivit H.G nr. 531/2013 privind aprobarea închirierii unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Justiției şi a Înaltei Curți de Casație şi Justiție;
  • venituri din taxele de examen, potrivit H.G. nr. 257/2005 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Justiției a unei activități finanțate integral din venituri proprii, cu modificările și completările ulterioare;
  • venituri din cota de 10% din onorariul stabilit pentru expertize tehnice judiciare, potrivit O.G. nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciar, modificat și completat prin O.G. nr. 13/2010, L. 178/2009, L.208/2010 și O.U.G. nr. 88/2018;

3. Fonduri externe nerambursabile:

  • Mecanismele financiare Spaţiul Economic European și Norvegian 2009-2014;
  • Mecanismele financiare Spaţiul Economic European și Norvegian 2014-2021 și Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spaţiul Economic European și  Norvegian 2014-2021;
  • programe din Fondul Social European (FSE);
  • alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013;
  • alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC);

4. Fonduri externe rambursabile: acordul de împrumut nr. 8695 – RO pentru implementarea Proiectului „Îmbunătățirea Serviciilor Judiciare (JSIP)”.