Print

icon_6219123

1. Camera Deputaților

Nr.crt. Nr. de înregistrare Denumire proiect de lege Link pentru acces rapid la documentul legislativ Mențiuni
1. PL-x 122/2015 Proiect de lege privind unele măsuri vizând republicarea actelor normative

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=14664

 

 

 
2. PL-x 229/2015 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=14748

Promulgata prin Decret nr.550/2015 Devine Legea

nr.152/2015

3. PL-x 230/2015 Proiect de Lege privind modificarea art.12 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.5/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=14749

Promulgata prin Decret nr. 566/2015

Devine Legea nr.161/2015

4. PL-x 267/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=14791

 
5. PL-x 409/2015 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=1&idp=18796

Proiect aflat în dezbatere la camera decizională, după ce a fost adoptat de Senat, fiind înregistrat sub numărul L 95/2015.
6. PL-x 391/2014 Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea Legii nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=14316

 
7. PL-x 142/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2013 privind măsurile necesare pentru funcţionarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare şi din centrele de reţinere şi arestare preventive, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea bunei functionari a instanţelor pe durata desfăşurării activităţii acestor comisii

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=14088

 

 
8. PL-x 140/2014 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru implementarea altor acte normative

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=14072

 
9. PL-x 121/2014 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=14039

 

Promulgata prin Decret nr.374/2015

Devine Legea nr.61/2015

10. PL-x 394/2013 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=13663

 

 
11. PL-x 264/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=13455

 

 
12. PL-x 37/2013

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, precum şi pentru modificarea art. II din Legea nr.115/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=13071

 

 
13. PL-x 47/2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12621

 

 
14. PL-x 242/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2008 pentru modificarea art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=9320

 

 
15. PL-x 7/2007

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigarea a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=8037

 

 
16. PL-x 824/2006

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=7861

 

 
17. PL-x 535/2005 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 124/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=6844

 

 

 

2. Senat

 

Nr.

crt.

Nr. de înregistrare Denumire proiect de lege Link pentru acces rapid la documentul legislativ Mențiuni
1. L 292/2015 Proiect de lege pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Sechestrate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

http://www.senat.ro/legis/lista.aspx?cod=19075
2. L 333/2015 Proiect de lege privind regimul deţinerii şi utilizării armamentului din dotare şi operaţiunile cu arme şi muniţii în sistemul administraţiei penitenciare

 

http://www.senat.ro/legis/lista.aspx?cod=19097
3. L 700/2011 Proiect de lege privind statutul personalului de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea.

 

http://www.senat.ro/legis/lista.aspx?cod=16406