- Ministerul Justitiei - http://old2.just.ro -

Studii şi analize

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA [1]

"Analiza funcțională a sectorului justiției din România", 

Banca Mondială, 2013 ( RO [2]EN [3] )

"Studiu privind modul de individualizare a pedepselor aplicate de instanţe pentru infracţiunile de corupţie" (RO [4])

"Studiu privind raționalizarea instanțelor din România", 

Terry R. Lord şi Jesper Wittrup, 2005 (RO [5] / EN [6])

"Analiză comparativă privind relaţia dintre Parchete şi celelalte autorităţi publice în unele state membre ale Uniunii Europene şi în Bulgaria",

Ministerul Justiției, 2004 (RO [7])

Proiect „Asistenţă tehnică cu privire la pregătirea implementării noului cod civil, cod penal, cod de procedură civilă şi cod de procedură penală”

Proiect de reformă judiciară - Raport final ( RO [8] / EN [9] )

Proiect de reformă judiciară - Raport interimar III ( RO [10] / EN [11] )

Proiect de reformă judiciară - Raport interimar II ( RO [12] / EN [13] )

Proiect de reforma judiciara - Raport interimar I (Volumul II) ( RO [14] / EN [15] )

Proiect de reforma judiciara - Raport interimar I (Volumul I)  ( RO [16]EN [17] )

Proiect „Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de management strategic la nivelul sistemului judiciar - SIMS”

Livrabile proiect [18]
Proiect „Consolidarea capacității administrative a MJ prin dezvoltarea unei platforme de gestiune a proceselor de lucru (GPL) și a aplicațiilor aferente”

Livrabile Proiect [19]