Print

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

"Analiza funcțională a sectorului justiției din România", 

Banca Mondială, 2013 ( ROEN )

"Studiu privind modul de individualizare a pedepselor aplicate de instanţe pentru infracţiunile de corupţie" (RO)

"Studiu privind raționalizarea instanțelor din România", 

Terry R. Lord şi Jesper Wittrup, 2005 (RO / EN)

"Analiză comparativă privind relaţia dintre Parchete şi celelalte autorităţi publice în unele state membre ale Uniunii Europene şi în Bulgaria",

Ministerul Justiției, 2004 (RO)

Proiect „Asistenţă tehnică cu privire la pregătirea implementării noului cod civil, cod penal, cod de procedură civilă şi cod de procedură penală”

Proiect de reformă judiciară - Raport final ( RO / EN )

Proiect de reformă judiciară - Raport interimar III ( RO / EN )

Proiect de reformă judiciară - Raport interimar II ( RO / EN )

Proiect de reforma judiciara - Raport interimar I (Volumul II) ( RO / EN )

Proiect de reforma judiciara - Raport interimar I (Volumul I)  ( ROEN )

Proiect „Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de management strategic la nivelul sistemului judiciar - SIMS”

Livrabile proiect
Proiect „Consolidarea capacității administrative a MJ prin dezvoltarea unei platforme de gestiune a proceselor de lucru (GPL) și a aplicațiilor aferente”

Livrabile Proiect