Print

asasad

Indexul persoanelor juridice fără scop patrimonial

Asociații (.pdf) (.xlsx)

Fundații (.pdf)(.xlsx)

Federații (.pdf)(.xlsx)

Uniuni (.pdf)(.xlsx)

Persoane juridice străine (.pdf)(.xlsx)

Neprecizate (.pdf)(.xlsx)

* Informaţiile afişate sunt în format .pdf/.xlsx şi au caracter consultativ. Actualizarea listelor în format .pdf se efectuează săptămânal, iar în format .xlsx se efectuează lunar. Pentru căutarea în liste se utilizează opțiunea de căutare specifică tipului de fișier .pdf / .xlsx (“Căutare/Search/Find/CTRL+F”).

* Fișierele în format .pdf conțin informații cu privire la: Denumire, Numărul de înregistrare în Registrul Național, Starea actuală (radiată, în lichidare, dizolvată), Județ (modificat, după caz), Localitate (modificată, după caz), Adresa (modificată, după caz), Modificări ale listei de asociați/fondatori, Consiliu director/Organ de conducere-componența inițială, Modificări ale consiliului director/organ de conducere, HG utilitate publică, Data HG utilitate publică, Modificări ale actului constitutiv/statut.

* Fișierele în format .xls conțin informații cu privire la: Denumire, Numărul de înregistrare în Registrul Național, Starea actuală (radiată, în lichidare, dizolvată), Județ (modificat, după caz), Localitate (modificată, după caz), Adresa (modificată, după caz), Lista de asociați/fondatori (cea mai recentă modificare), Scopul initial, Modificări ale scopului, Consiliu director/Organ de conducere (cea mai recentă modificare), HG utilitate publică, Data HG utilitate publică.

* Deschiderea fișierelor poate dura de la câteva secunde la câteva minute, în funcție de dimensiunea fișierului.

* Data ultimei actualizări în format .pdf: 23 august 2021
* Data ultimei actualizări în format .xlsx: 12 iulie 2021

 

Lista denumirilor pentru care a fost eliberată şi este valabilă dovada disponibilităţii şi rezervării

(.xlsx)

* Informaţiile afişate sunt în format .xlsx şi au caracter consultativ. Actualizarea listei se efectuează săptămânal. Pentru căutarea în listă se acţionează butonul „Find (Ctrl+F)”.

* Data ultimei actualizări: 12 iulie 2021

Extras din OMJ nr. 954/2000:

* Verificarea disponibilităţii denumirii se face pe baza Registrului naţional şi a evidenţei speciale conţinând lista cuprinzând denumirile pentru care a fost eliberată şi este valabilă dovada disponibilităţii şi rezervării.

* Rezervarea poate fi prelungită o singură dată, pentru o perioadă de 3 luni, printr-o cerere de prelungire a rezervării formulată de solicitantul rezervării iniţiale, înregistrată la Ministerul Justiţiei până cel mai târziu la data expirării valabilităţii acesteia.

* După expirarea prelungirii rezervării, dovada de disponibilitate a denumirii se va elibera primei persoane ce va înregistra la Ministerul Justiţiei cerere de rezervare, începând cu maximum două zile anterior datei de expirare a prelungirii.

Rapoarte de activitate și situații financiare anuale - Asociații și Fundații recunoscute ca fiind de utilitate publică

2016 / 2017 / 2018 / 2019 / / 2020

 Ghidul asociațiilor, fundațiilor și federațiilor, persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial - emis de ANAF