- Ministerul Justitiei - http://old2.just.ro -

Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă

Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă [1]

Model cerere [2] pentru răspuns negativ

Model cerere [3] pentru lipsa unui răspuns