Print

graphic-tools-2-1621173

Ghid privind drepturile procedurale ale persoanelor suspectate sau acuzate: dreptul la informare si dreptul la traducere si interpretare ( RO / EN)

Manualul privind emiterea si executarea unui mandat european de arestare - editia 2017 (RO)

Manual de  "Cooperarea judiciară în materie penală" pentru judecători și procurori (RO)*

Manual de "Cooperare judiciară în materie civilă şi comercială" pentru judecători (RO)*

Manual de "Cooperare judiciară în materie penală, civilă şi comercială" pentru grefieri (RO)*

* manuale elaborate în cadrul proiectului PHARE RO 05/1B/JH/03 „Consolidarea cadrului instituţional şi legislativ al cooperării judiciare internaţionale în România”

Manual "Noi instrumente comunitare în domeniul cooperării judiciare în materie civilă, comercială şi dreptul familiei" (RO)**

Manual "Recunoaşterea reciprocă în domeniul cooperării judiciare în materie penală: instrumente juridice şi implementarea lor" (RO)**

** manuale elaborate în cadrul proiectului Facilitatea de Tranziţie RO 07/IB/JH/09 „Continuarea asistenţei în domeniul cooperării judiciare în materie civilă, comercială şi penală"

"Manual pentru uzul autorităţilor competente: Convenţia de la Haga din 2007 privind obţinerea pensiei de întreţinere în străinătate pentru copii şi Regulamentul din 2009 privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor şi cooperarea în materie de obligaţii de întreţinere", octombrie 2013 (RO / EN / FR)

"Ghid Practic privind Dreptul Internațional Privat European", 2010 (RO / EN)

"Ghid de bune practici privind utilizarea medierii în cauzele transfrontaliere", 2013 (RO / EN)

"Ghidul privind transferul persoanelor condamnate între România și Norvegia", iunie 2014 (RO / EN)

"Ghid de drept internațional privat în materia dreptului familiei", 2014 (RO / EN)

"Ghid de drept internațional privat în materia succesiunilor", 2014 (RO / EN)

"Consolidarea cooperării judiciare în domeniul răspunderii părinteşti" - raport final (RO)

"Seminar european pentru practicieni în drept în domeniul drepturilor omului și a strângerii transnaționale a materialului probator: dezvoltarea unei culturi judiciare europene" - raport final, 2013 (RO / EN)

Glosar - versiune finală (RO)

Seminar European - Cooperarea dintre Statele Membre ale Uniunii Europene în vederea soluționării cauzelor civile referitoare la deplasarea sau reținerea ilicită a unui copil” (Proiect JUST/2015/JTRA/AG/EJTR/8681) ( RO / EN)