Print

Comisia Națională de Drept Internațional Umanitar

1. Comisia Națională de Drept Internațional Umanitar

Comisia Națională de Drept Internațional Umanitar (CNDIU, organ consultativ al Guvernului), fără personalitate juridică, a fost înființată prin Hotărârea Guvernului nr. 420/29.03.2006 privind înființarea și organizarea CNDIU, în scopul îndeplinirii obligațiilor ce revin României în baza tratatelor internaționale din domeniul dreptului umanitar.

CNDIU este formată din reprezentanţi  al Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Sănătății, Ministerului Culturii și Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

2. Printre principalele atribuții ale CNDIU putem enumera:

-examinarea și propunerea măsurilor necesare la nivel național, în vederea aplicării, respectării și prevenirii violării normelor de drept umanitar cuprinse în instrumentele juridice internaționale la care România este parte;

-transpunerea în legislația internă a normelor internaționale de drept umanitar;

-emiterea avizelor consultative cu privire la proiectele de acte normative în domeniul dreptului umanitar, precum și recomandarea ratificării instrumentelor juridice internaționale din domeniul dreptului umanitar;

-elaborarea strategiei naționale de aplicare a dreptului umanitar;

-întocmirea rapoartelor anuale privind stadiul măsurilor de aplicare a dreptului umanitar, care sunt întreprinse de instituțiile reprezentate în CNDIU, precum și cu privire la activitățile pe care le desfășoară în calitate de organ consultativ al Guvernului; promovarea dreptului umanitar prin sistemul național de educație; colaborarea alături de comisiile naționale din alte state.

3. Conducerea Comisia Națională de Drept Internațional Umanitar:

Conducerea CNDIU este asigurată de un președinte.

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 420/2006, Președinţia CNDIU se asigură, prin rotaţie, pentru o perioadă de 1 an, de către Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Justiţiei și Ministerul Afacerilor Interne. Reprezentanţii acestor ministere continuă să facă parte din CNDIU pe perioada în care președinţia CNDIU este exercitată de instituţia pe care o reprezintă.

Ministerul Justiției a preluat președinția CNDIU, în data de 25 iunie 2020, pentru o perioadă de 1 an de zile.

Președintele Comisiei este domnul Alexandru-Paul DIMITRIU, secretar de stat, desemnat de ministrul justiției începând cu data de 17 februarie 2021.

La sfârșitul acestei perioade, Președinția va fi predată către Ministerul Afacerilor Interne.

Ministerul Justiţiei a mai deţinut Președinţia CNDIU, în intervalul martie 2013–martie 2014, şi în perioada februarie 2016-martie 2017.

4. Secretariatul:

Secretariatul Comisiei este asigurat de Centrul de Drept Internaţional Umanitar al Ministerului Apărării Naţionale (https://www.unap.ro/index.php/ro/facultati-si-departamente/centrul-de-drept-international-umanitar-cdiu).

Secretariatul păstrează Arhiva, convoacă împreună cu Președinţia sesiunile CNDIU, întocmește împreună cu Președinţia procesele-verbale ale reuniunilor, centralizează contribuţiile instituţiilor la diverse solicitări, pregătește împreună cu Președinţia Planul anual de acţiuni al CNDIU, precum și raportul anual ce se supune atenţiei Prim-Ministrului.

5. Sesiuni:

Lucrările CNDIU se desfășoară, de regulă, trimestrial, în sesiuni ordinare, putând avea loc și sesiuni extraordinare, pe baza unui Plan anual de activităţi aprobat de Președintele Comisiei.

La finalul fiecărei Președinţii, membrii Comisiei întocmesc un raport care, după aprobarea Președintelui CNDIU, este trimis Prim-Ministrului, spre informare.

6. Preluarea Preşedinţiei:

Preluarea Preşedinţiei are loc la ultima reuniune organizată de către preşedinţia în curs, în ordinea menţionării instituţiilor la art. 5 alin. (2) dn H.G. nr. 420/2006.

Secretariatul CNDIU, împreună cu Preşedinţia în curs, stabilesc o ordine de zi care se comunică tuturor reprezentanţilor.

La această reuniune, se aprobă formal, Raportul Preşedinţiei în curs. Ulterior aprobării, acesta se transmite Prim-ministrului.

7. Activităţile Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar până în prezent:

Printre cele mai importante activităţi ale CNDIU putem enumera:

-elaborarea strategiei naționale de aplicare a dreptului internațional umanitar;

-elaborarea și promovarea Legii nr. 21/2015 pentru ratificarea Protocolului adițional la convențiile de la Geneva din 12 august 1949 referitor la adoptarea unui semn distinctiv adițional (Protocolul III), adoptat la Geneva la 8 decembrie 2005;

-desemnarea CNDIU ca organism intern prin care sunt îndeplinite sarcinile Comitetului Consultativ prevăzut de Rezoluția a II-a a Conferinței de la Haga din 1954;

-organizarea concursului național de drept internațional umanitar și dreptul refugiaților “Nicolae Titulescu”, alături de Centrul de Drept Internațional Umanitar din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Centrul de Studii de Drept Umanitar din cadrul Universității "Nicolae Titulescu", Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați - reprezentanța în România (UNHCR) și Societatea Națională de Cruce Roșie din România (SNCRR);

-organizarea, la București, a unei sesiuni extraordinare comune a Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar din România (CNDIU) sub Președinția Ministerului Justiției și a Comitetului național de consultanță și coordonare a punerii în aplicare a dreptului umanitar din Republica Moldova (13 octombrie 2016);

-organizarea, la București, a conferinței regionale pe teme de drept internațional umanitar pentru statele din Europa Centrală și de Sud-Est, în perioada 27-28 martie 2018, de către CNDIU, împreună cu Comitetul Internațional al Crucii Roșii. Reuniunea a avut loc pe perioada președinției Ministerului Afacerilor Externe; Desemnarea CNDIU ca organism intern prin care sunt îndeplinite sarcinile Comitetului Consultativ prevăzut de Rezoluția a II-a a Conferinței de la Haga din 1954.

Mai multe informații cu privire la Comisia Națională de Drept International Umanitar
pot fi consulate prin accesarea  următoarelor link-uri:

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/70772
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178413
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/88071